Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

Home

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.
strahovští premonstráti v Jihlavě
Pořad bohoslužeb v neděli a během týdne v naší farnosti najdete v menu Bohoslužby > Aktuální týden.
V kapli P.M.Bolestné se bohoslužby konají každé pondělí, její historii najdete v Bohoslužby > Mariánské.
Nedělní ohlášky najdete v menu Ohlášky > Aktuální ohlášky.
Významnější události ze života farnosti během roku najdete v menu Kalendář událostí.

Příležitost k svátosti smíření v naší farnosti je každý den v týdnu během celého roku. V konkrétním kostele přibližně půlhodiny před bohoslužbou ráno nebo večer. V neděli, kdy je bohoslužeb více, dle příchodu kněze.

Aktuality

Týden po 30. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 30. neděli v mezidobí C – Misijní neděli
(od 23. do 30. 10. 2016)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na věrné zemřelé

Začátkem listopadu Katolická církev slaví dva významné dny – 1. listopadu je to slavnost Všech svatých a 2. listopadu pak Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Zvláště v druhý den jsme účastni bohoslužeb a modliteb za zemřelé. Navštěvujeme rovněž hřbitovy, abychom se modlili a „setkali“ s našimi drahými zesnulými. Jako křesťané věříme v život věčný. Tyto dny připadnou v letošním roce na úterý a středu.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Zpěvem pomáháme dětem - benefiční koncert 9. 11. 2016

Ve středu 9. listopadu 2016 se v 19 hodin v kostele sv. Ignáce uskuteční benefiční koncert pro Dětské oddělení Nemocnice Jihlava. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na vybavení pokojů pro děti.

Autor: Simona Hájková, P. Petr | Pokračování článku...

Podzimní příměstský tábor pro děti - 26. až 27. 10. 2016

Diecézní Centrum pro rodinu a sociální péči nabízí v Jihlavě v době podzimních prázdnin rodičům dětí na prvním stupni ZŠ příměstský tábor pro děti, vždy od 8 do 16 hodin.

Autor: Jana Dubová | Pokračování článku...

O pěší pouti z Lourdes do Santiago de Compostela a Muxía - 23. 10. 2016

V neděli 23. října 2016 se v 15 hodin ve farním sálu uskuteční povídání s promítáním fotografií z pěší poutě z Lourdes do svatojakubského poutního místa Santiago de Compostela a mariánského poutního místa Muxía, konané na přelomu dubna a května letošního roku.

Autor: P. Vavřinec | Pokračování článku...

Týden po 29. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 29. neděli v mezidobí C
(od 16. do 23. 10. 2016)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Vzpomínkové setkání u dálnice D1 - 16. 10. 2016

V neděli 16. října 2016 v 15 hodin se uskuteční vzpomínkové setkání na oběti dopravních nehod na symbolickém hřbitově v Pávově u dálnice D1.

Autor: Karla Šišková | Pokračování článku...

Kardinál Raymond Burke ve Strahovském klášteře - 14. a 15. 10. 2016

Ve dnech 12. až 15. října 2016 navštíví Českou republiku emeritní prefekt Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury kardinál Raymond Leo Burke. V rámci programu navštíví Strahovský klášter, kde v pátek 14. 10. v 18 hodin ve Strahovské knihovně uvede český překlad knihy „Povstávání z prachu: tradiční liturgie a obnova Církve“ a v sobotu 15. 10. v 10 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie bude sloužit pontifikální mši svatou.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Svatojakubský farní kalendář 2017

Nový Svatojakubský farní kalendář pro rok 2017 si již můžete pořídit v kostelech naší farnosti nebo v kanceláři fary.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Týden po 28. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 28. neděli v mezidobí C
(od 9. do 16. 10. 2016)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 1-10 z celkem 1226   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2002 - 2016 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

pondělí 30. týdne v mezidobí
sv. Antonín Maria Klaret

1. čtení:
Ef 4,32-5,8
Žalm:
Zl 1
2. čtení:

Evangelium:
Lk 13,10-17
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2016
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Nejsmutnějším aspektem současného života je, že věda získává vědomosti rychleji, než společnost získává rozum.
Isaac Asimov (1920-1992), spisovatel, biochemik, autor 3 zákonů robotiky
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 -11 a 15 – 17.

V jiném termínu je lepší si návštěvu předem domluvit.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

27.9.2016
Nový Svatojakubský farní kalendář 2017 si můžete pořídit v kostelech naší farnosti a v kanceláři fary.

24.9.2016
Informace k udělování svátosti biřmování v naší farnosti najdete v menu "Farní aktivity > Příprava k biřmování".

5.9.2016
V menu "Farní aktivity" najdete nabídku různých aktivit konaných ve farnosti u sv. Jakuba během školního roku. Aktualizováno.

28.8.2016
Informace k výuce katolického náboženství pro děti v naší farnosti a přihlášku ke stažení najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

1.6.2016
Na webu farnosti najdete nově přímý odkaz na Katolický týdeník, kliknutím na jeho logo v levé spodní části webu.

11.4.2016
Biskup naší diecéze zřídil Diecézní charitu na svém území jako nástroj charitativní služby katolické církve (viz Stanovy Diecézní charity). Její součástí v našem městě je Oblastní charita Jihlava. Přímý odkaz najdete nově kliknutím na logo Charity v levé části webu pod počítadlem návštěvnosti.

19.2.2016
Nabídku pravidelně konaných farních aktivit v naší farnosti najdete v menu "Farní aktivity". Zároveň srdečně zveme ke kterékoliv z nich - od nejmenších dětí až po seniory.

Další novinky...