Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Home

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.
strahovští premonstráti v Jihlavě
Pořad bohoslužeb v neděli a během týdne v naší farnosti najdete v menu Bohoslužby > Aktuální týden.
V kapli P.M.Bolestné se bohoslužby konají každé pondělí, její historii najdete v Bohoslužby > Mariánské.
Nedělní ohlášky najdete v menu Ohlášky > Aktuální ohlášky.
Významnější události ze života farnosti během roku najdete v menu Kalendář událostí.

Příležitost k svátosti smíření v naší farnosti je každý den v týdnu během celého roku. V konkrétním kostele přibližně půlhodiny před bohoslužbou ráno nebo večer. V neděli, kdy je bohoslužeb více, dle příchodu kněze.

Aktuality

Týden po 9. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 9. neděli v mezidobí C
(od 29. 5. do 5. 6. 2016)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Stanice paliativní péče - den otevřených dveří 15. 6. 2016

Stanice paliativní péče při nemocnici Jihlava pořádá ve středu 15. června 2016 Den otevřených dveří.

Autor: SPP, P. Petr | Pokračování článku...

Noc kostelů ve farnosti - 10. 6. 2016

V letošním roce se naše farnost po sedmý krát připojí k akci „Noc kostelů“ a to v pátek 10. června 2016 ve farním kostele sv. Jakuba Většího jehož součástí je poutní kaple Panny Marie Bolestné.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Slavnost sv. Norberta - 6. 6. 2016

V pondělí 6. června 2016 si připomeneme našeho zakladatele sv. Norberta. V naší farnosti při mši svaté slavené v 8.00 v kapli Panny Marie Bolestné a v 18.00 ve farním kostele sv. Jakuba Většího. Po večerní bohoslužbě bude ve farní učebně setkání premonstrátských terciářů.

Autor: OPraem-Ji | Pokračování článku...

První svaté přijímání dětí v naší farnosti - 5. 6. 2016

Slavnost prvního svatého přijímání dětí se ve svatojakubské farnosti koná v neděli 5. června 2016 při mši svaté v 10:30 ve farním kostele sv. Jakuba.

Autor: P. Vavřinec | Pokračování článku...

Poutní bohoslužba k Nejsv. Srdci Ježíšovu - 3. a 5. 6. 2016

Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu je v naší farnosti zasvěcen nejmladší ze tří filiálních kostelů – v Malém Beranově. Poutní mše svatá ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova bude v tomto kostele slavena v pátek 3. června v 18.00 a také v neděli 5. června v obvyklém čase v 9:30 hod.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Víkend s premonstráty na Strahově na začátku července

Začátkem letních prázdnin, od pátku 1. 7. do pondělí 4. 7. 2016, se ve Strahovském klášteře v Praze uskuteční setkání pro kluky od 15 let jako příležitost k nahlédnutí do života v klášteře a setkání a rozhovorům s bratřími…

Autor: P. Bartoloměj | Pokračování článku...

Poutě v kostelech svatojakubské farnosti v roce 2016

Přehled slavení patrocinia kostelů v naší farnosti v letošním roce 2016. Řazeno chronologicky – dle slavení během roku.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Týden po slavnosti Nejsvětější Trojice

Farní ohlášky pro týden po slavnosti Nejsvětější Trojice C
(od 22. do 29. 5. 2016)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Jmenován nový brněnský pomocný biskup

V sobotu 21. května 2016 jmenoval papež František nového brněnského pomocného biskupa, kterým se stal dosavadní farář u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně P. Pavel Konzbul.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 1-10 z celkem 1154   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2002 - 2016 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

9. neděle v mezidobí
sv. Maximin

1. čtení:
1Kral 8,41-43
Žalm:
Zl 117(116
2. čtení:
Gal 1,1-2.6-10
Evangelium:
Lk 7,1-10
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2016
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Bůh nedává nikdy méně než sebe samého.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 -11 a 15 – 17.

V jiném termínu je lepší si návštěvu předem domluvit.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

11.4.2016
Biskup naší diecéze zřídil Diecézní charitu na svém území jako nástroj charitativní služby katolické církve (viz Stanovy Diecézní charity). Její součástí v našem městě je Oblastní charita Jihlava. Přímý odkaz najdete nově kliknutím na logo Charity v levé části webu pod počítadlem návštěvnosti.

19.2.2016
Nabídku pravidelně konaných farních aktivit v naší farnosti najdete v menu "Farní aktivity". Zároveň srdečně zveme ke kterékoliv z nich - od nejmenších dětí až po seniory.

7.1.2016
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2016 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

14.12.2015
Vánoční bohoslužby 2015-2016 najdete v menu "Ke stažení > Dokumenty".

29.8.2015
Svatojakubský farní kalendář 2016 si můžete pořídit před a po bohoslužbách v kostele sv. Jakuba, sv. Ignáce a Nejsv. Srdce Ježíšova - u vývěsek nebo v sakristii.

22.8.2015
Informace k výuce katolického náboženství pro děti v naší farnosti a přihlášku ke stažení najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

16.5.2015
JIHLAVSKOU PIETU V KOSTELE SV. JAKUBA je možné navštívit po celý rok každodenně, v době před a po bohoslužbách konaných v kostele sv. Jakuba. V pondělí v 8.00 je v mariánské kapli také pravidelně sloužena mše svatá. / JIHLAVSKOU PIETU V KOSTELE SV. IGNÁCE je možné navštívit rovněž po celý rok, v době před a po bohoslužbách konaných v kostele sv. Ignáce. Viz menu "Bohoslužby > Aktuální týden".

Další novinky...