Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

Home

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.
strahovští premonstráti v Jihlavě
Pořad bohoslužeb v neděli a během týdne v naší farnosti najdete v menu Bohoslužby > Aktuální týden.
V kapli P.M.Bolestné se bohoslužby konají každé pondělí, její historii najdete v Bohoslužby > Mariánské.
Nedělní ohlášky najdete v menu Ohlášky > Aktuální ohlášky.
Významnější události ze života farnosti během roku najdete v menu Kalendář událostí.

Příležitost k svátosti smíření v naší farnosti je každý den v týdnu během celého roku. V konkrétním kostele přibližně půlhodiny před bohoslužbou ráno nebo večer. V neděli, kdy je bohoslužeb více, dle příchodu kněze.

Aktuality

Informace k svátosti biřmování - farní nabídka

V roce 2016/17 proběhne opět v naší farnosti příprava na přijetí svátosti biřmování.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Týden po 26. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 26. neděli v mezidobí C
(od 25. 9. do 2. 10. 2016)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Mše svatá zvláště pro děti - farní nabídka

V novém školním roce začínají ve farnosti opět mše svaté zvláště pro děti, které budou bývat v obvyklém čase a na obvyklém místě – ve farním kostele sv. Jakuba v úterý v 18 hodin. První je 4. října 2016.

Autor: P. Vavřinec | Pokračování článku...

Divadelní představení o sv. Františkovi z Assisi

V neděli 2. října 2016 v 16 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Rančířově. Jste srdečně zváni.

Autor: P. Christian | Pokračování článku...

Kardinál Raymond Burke v ČR

Ve dnech 12. až 15. října 2016 navštíví Českou republiku emeritní prefekt Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury kardinál Raymond Leo Burke. V rámci programu navštíví Strahovský klášter, kde v pátek 14. 10. v 18 hodin ve Strahovské knihovně uvede český překlad knihy „Povstávání z prachu: tradiční liturgie a obnova Církve“ a v sobotu 15. 10. v 10 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie bude sloužit pontifikální mši svatou.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Slavnost sv. Václava

Slavnost hlavního patrona českého národa si každoročně připomínáme 28. září. V letošním roce tato slavnost připadne na středu.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Přeložka energetického zařízení u kostela Nejsv. Srdce Ježíšova - září 2016

V polovině letošního roku byly na pozemcích u kostela v Malém Beranově realizovány práce spojené s přeložkou trafostanice, odstraněním vzdušného vedení a uložením nového kabelového vedení do země.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Týden po 25. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 25. neděli v mezidobí C
(od 18. do 25. 9. 2016)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Setkání seniorů - farní nabídka

S novým školním rokem začínají na faře opět setkání pro seniory. První setkání bude ve středu 12. října 2016 po mši svaté v 8.45 hodin ve farní učebně.

Autor: P. Vavřinec | Pokračování článku...

Den Charity - 22. 9. 2016

Ve čtvrtek 22. září 2016 se v Jihlavě koná den Charity. V 8 hodin bude v kostele sv. Jakuba Většího bohoslužba za pracovníky a klienty Charity. Na Masarykově náměstí pak od 14 hodin program.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 1-10 z celkem 1214   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2002 - 2016 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

pondělí 26. týdne v mezidobí
sv. Kosma a Damián

1. čtení:
Job 1,6-22
Žalm:
Zl 17
2. čtení:

Evangelium:
Lk 9,46-50
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2016
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Příroda je nejenom chrámem, ale i dílnou, a člověk je v ní dělníkem.
Ivan Sergejevič Turgeněv (1818-1883), ruský spisovatel a básník
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 -11 a 15 – 17.

V jiném termínu je lepší si návštěvu předem domluvit.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

24.9.2016
Informace k udělování svátosti biřmování v naší farnosti najdete v menu "Farní aktivity > Příprava k biřmování".

5.9.2016
V menu "Farní aktivity" najdete nabídku různých aktivit konaných ve farnosti u sv. Jakuba během školního roku. Aktualizováno.

28.8.2016
Informace k výuce katolického náboženství pro děti v naší farnosti a přihlášku ke stažení najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

1.6.2016
Na webu farnosti najdete nově přímý odkaz na Katolický týdeník, kliknutím na jeho logo v levé spodní části webu.

11.4.2016
Biskup naší diecéze zřídil Diecézní charitu na svém území jako nástroj charitativní služby katolické církve (viz Stanovy Diecézní charity). Její součástí v našem městě je Oblastní charita Jihlava. Přímý odkaz najdete nově kliknutím na logo Charity v levé části webu pod počítadlem návštěvnosti.

19.2.2016
Nabídku pravidelně konaných farních aktivit v naší farnosti najdete v menu "Farní aktivity". Zároveň srdečně zveme ke kterékoliv z nich - od nejmenších dětí až po seniory.

7.1.2016
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2016 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

Další novinky...