Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Informace k obnově kostela sv. Jakuba - srpen 2009

Publikováno: 7.8.2009 v 11:45

Informační zpráva o činnostech souvisejících s obnovou interiéru farního kostela sv. Jakuba. Odkazy na článek v tisku a reportáž televize:

V současnosti je dokončena pokládka nové žulové dlažby v zádveří, v hlavní lodi a v bočních kaplích kostela. Při pokládce dlažby, kterou doprovázel archeologický průzkum byly zhotoveny po vnitřním obvodu zdiva provětrávací kanály. Byla provedena oprava zábradlí křtitelnice. Je dokončeno restaurování a následná instalace tří oltářů z bočních kaplí kostela.

Ve čtvrtek 16. července 2009 proběhlo v kostele jednání za účasti opata strahovského, zástupců oddělení investic a památkové péče kanonie, farnosti u kostela sv. Jakuba, zástupce OPP KÚ Vysočina a zástupce NPÚ Telč.

Je vyhotoven a předběžně odsouhlasen strahovským opatem návrh na změny v uspořádání a rozmístnění soch a části mobiliáře kostela. Je objednána výroba a instalace mříže u bočního vstupu kaple Panny Marie Bolestné, což umožní její bezpečné zpřístupnění k nahlédnutí, aniž by se muselo procházet kostelem. Nyní se ve spolupráci s projekční kanceláří dokončuje dokumentace nových kostelních lavic a je předpoklad, že během několika měsíců budou zadány do výroby první dva bloky předních lavic. Dále bude provedena kontrola a doplnění krytiny střechy nad hlavní lodí kostela a to včetně poškozeného hřebene. Provádí se oprava větracího okna vitráže v křestní kapli a vypracuje návrh na celkové restaurování vitráží. Je již zadáno vypracování studie nového osvětlení interiéru kostela, přičemž studie bude koncipována tak, aby významná část výzdoby kostela včetně soch byla řádně nasvícena.

Se zástupci památkové péče je předběžně projednána výmalba hlavní lodi kostela. Pokud se týká úpravy stávající malby presbytáře, nedošlo zde ke shodě mezi vlastníkem kostela spolu se zástupcem farnosti (Královskou kanonií premonstrátů na Strahově) a zástupci památkové péče. Jedná se o zásadní překážku neumožňující naplnění představ vlastníka o způsobu a volbě výmalby interiéru. Nedá se předpokládat že tento problém bude v krátké době vyřešen, byť třeba kompromisní dohodou.

Za poznámku stojí skutečnost, že vyjma nákladů spojených s pokládkou nové dlažby, veškeré další práce a dodávky byly, jsou a s největší pravděpodobností budou hrazeny z omezených zdrojů vlastníka. Další informace průběžně.

Norbert Dostál, oddělení investic


Další odkazy

  • Informace dle etap obnovy kostela najdete zde.
  • Článek Jihlavské listy z 3. 8. 2009 najdete zde.
  • Reportáž Česká televize, ČT24 z 6. 8. 2009 (s částečně zavádějícím nadpisem) najdete zde.

Autor: N. Dostál, P. Božik

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter