Radio Vaticana
Aktuální zprávy najdete ZDE



ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Vatican news

Katolický týdeník

RC Monitor

Informace k obnově kostela sv. Jakuba - srpen 2009

Publikováno: 7.8.2009 v 11:45

Informační zpráva o činnostech souvisejících s obnovou interiéru farního kostela sv. Jakuba. Odkazy na článek v tisku a reportáž televize:

V současnosti je dokončena pokládka nové žulové dlažby v zádveří, v hlavní lodi a v bočních kaplích kostela. Při pokládce dlažby, kterou doprovázel archeologický průzkum byly zhotoveny po vnitřním obvodu zdiva provětrávací kanály. Byla provedena oprava zábradlí křtitelnice. Je dokončeno restaurování a následná instalace tří oltářů z bočních kaplí kostela.

Ve čtvrtek 16. července 2009 proběhlo v kostele jednání za účasti opata strahovského, zástupců oddělení investic a památkové péče kanonie, farnosti u kostela sv. Jakuba, zástupce OPP KÚ Vysočina a zástupce NPÚ Telč.

Je vyhotoven a předběžně odsouhlasen strahovským opatem návrh na změny v uspořádání a rozmístnění soch a části mobiliáře kostela. Je objednána výroba a instalace mříže u bočního vstupu kaple Panny Marie Bolestné, což umožní její bezpečné zpřístupnění k nahlédnutí, aniž by se muselo procházet kostelem. Nyní se ve spolupráci s projekční kanceláří dokončuje dokumentace nových kostelních lavic a je předpoklad, že během několika měsíců budou zadány do výroby první dva bloky předních lavic. Dále bude provedena kontrola a doplnění krytiny střechy nad hlavní lodí kostela a to včetně poškozeného hřebene. Provádí se oprava větracího okna vitráže v křestní kapli a vypracuje návrh na celkové restaurování vitráží. Je již zadáno vypracování studie nového osvětlení interiéru kostela, přičemž studie bude koncipována tak, aby významná část výzdoby kostela včetně soch byla řádně nasvícena.

Se zástupci památkové péče je předběžně projednána výmalba hlavní lodi kostela. Pokud se týká úpravy stávající malby presbytáře, nedošlo zde ke shodě mezi vlastníkem kostela spolu se zástupcem farnosti (Královskou kanonií premonstrátů na Strahově) a zástupci památkové péče. Jedná se o zásadní překážku neumožňující naplnění představ vlastníka o způsobu a volbě výmalby interiéru. Nedá se předpokládat že tento problém bude v krátké době vyřešen, byť třeba kompromisní dohodou.

Za poznámku stojí skutečnost, že vyjma nákladů spojených s pokládkou nové dlažby, veškeré další práce a dodávky byly, jsou a s největší pravděpodobností budou hrazeny z omezených zdrojů vlastníka. Další informace průběžně.

Norbert Dostál, oddělení investic


Další odkazy

  • Informace dle etap obnovy kostela najdete zde.
  • Článek Jihlavské listy z 3. 8. 2009 najdete zde.
  • Reportáž Česká televize, ČT24 z 6. 8. 2009 (s částečně zavádějícím nadpisem) najdete zde.

Autor: N. Dostál, P. Božik

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Všechna rozmanitost, všechen půvab, všechna krása života se skládá ze stínů a světla.
Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910), ruský spisovatel a filosof
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

7.5.2018
Na webu byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé spodní části stránky.

13.3.2018
Přehled velikonočních bohoslužeb najdete v menu "Bohoslužby > VELIKONOCE 2018".

10.3.2018
Info pro ministranty k velikonoční liturgii 2018 v menu "Farní aktivity > Ministranti".

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

15.12.2017
Přehled letošních vánočních bohoslužeb najdete přes menu "Bohoslužby".

27.11.2017
Na webu byla přidána nová záložka, více v menu "Péče o objekty > Další informace".

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

Další novinky...



Biskupství brněnské


Strahovský klášter