Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

Týden po 4. neděli velikonoční

Publikováno: 5.5.2017 v 05:33

Farní ohlášky pro týden po 4. neděli velikonoční A
(od 7. do 14. 5. 2017)

Liturgický kalendář
Ne  – 4. neděle velikonoční A
Po  – Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Út  –
St  –
Čt  –
Pá  –
So  – Panny Marie Fatimské
Ne  – 5. neděle velikonoční A


V kostele sv. Jana Křtitele jsou volné úmysly mší svatých (téměř všechny středy a v červnu a dál i neděle). Pokud máte zájem nechat sloužit mši svatou, zapsat si ji můžete nechat v sakristii uvedeného kostela. Rovněž některé čtvrteční volné úmysly v kostele sv. Ignáce si můžete nechat zapsat v sakristii kostela sv. Ignáce.

Letos si připomínáme 100 let od mariánského zjevení v portugalské Fatimě. V den památky Panny Marie Fatimské v sobotu 13. 5. bude mše svatá v 8.00 slavena v poutní kapli Panny Marie Bolestné.
V sobotu 13. 5. není bohoslužba v kapli Psychiatrické nemocnice.

Ve farnosti Vyskytná nad Jihlavou bude mše svatá příští neděli 14. 5. v 11.00 sloužena v Plandrech s novokněžským požehnáním (ve Vyskytné nad Jihlavou není). – Novokněžské požehnání bude možné přijmout příští neděli rovněž v naší farnosti – v kostele sv. Jana Křtitele a v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Slavnost prvního svatého přijímání dětí bude v naší farnosti v neděli 21. 5. při mši svaté v 10.30 ve farním kostele sv. Jakuba.
Krátké organizační setkání s rodiči dětí bude ve čtvrtek 11. 5. v 19.00 na faře.
Svátost smíření pro děti bude v pátek 19. 5. v 17.00 v kostele sv. Jakuba. Rodiče a příbuzní dětí mohou přistoupit k svátosti smíření kdykoliv v obvyklých časech – příležitost je každý den půlhodiny před bohoslužbami během týdne.

V pondělí 15. 5. bude setkání s biřmovanci – je nutná účast, budeme vyplňovat biřmovací lístky a domlouvat formality. Informace pro biřmovance jsou na webu.

Pozvání na letní prázdniny – uprostřed července v sobotu 15. 7. se v naší farnosti uskuteční koncert pop gospelové skupiny „Good work“. Informace najdete již nyní na plakátcích v kostelech.


Přejeme všem požehnanou neděli a celý týden.
Další informace na webu farnosti a na vývěskách.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

středa 12. týdne v mezidobí
sv. Irenej (Lubomír)

1. čtení:
Gn 15,1-12.17-18
Žalm:
Zl 105
2. čtení:

Evangelium:
Mt 7,15-20
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Buďme tedy velmi opatrní v prognózách. Stále ještě platí slovo Augustinovo, že člověk je propast a co z ní vystupuje, nemůže nikdo bezpečně vědět předem. A kdo věří tomu, že Církev je určována nejen lidskou hlubinou, nýbrž sahá do větší, nekonečné hlubiny Boží, ten má obzvláště dobrý důvod držet se zpátky v předpovědích, jejichž naivní vševědoucnost může být projevem naprosté neznalosti dějin.
Joseph Ratzinger (z přednášky „Wie wird die Kirche im Jahre 2000 aussehen“, 25. 12. 1969)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

4.4.2017
První svaté přijímání dětí 21.5.2017. Udělování svátosti biřmování 11.6.2017. Další info v menu "Kalendář událostí".

24.3.2017
Velikonoční bohoslužby a informace již najdete na webu.

27.2.2017
Příležitost k svátosti smíření před Velikonocemi je po celou dobu postní před každou bohoslužbou (do středy Svatého týdne).

17.12.2016
Přehled hlavních vánočních bohoslužeb 2016/2017 najdete na webu farnosti.

27.9.2016
Nový Svatojakubský farní kalendář 2017 si můžete pořídit v kostelech naší farnosti a v kanceláři fary.

Další novinky...