Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Týden po 4. neděli velikonoční

Publikováno: 5.5.2017 v 05:33

Farní ohlášky pro týden po 4. neděli velikonoční A
(od 7. do 14. 5. 2017)

Liturgický kalendář
Ne  – 4. neděle velikonoční A
Po  – Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Út  –
St  –
Čt  –
Pá  –
So  – Panny Marie Fatimské
Ne  – 5. neděle velikonoční A


V kostele sv. Jana Křtitele jsou volné úmysly mší svatých (téměř všechny středy a v červnu a dál i neděle). Pokud máte zájem nechat sloužit mši svatou, zapsat si ji můžete nechat v sakristii uvedeného kostela. Rovněž některé čtvrteční volné úmysly v kostele sv. Ignáce si můžete nechat zapsat v sakristii kostela sv. Ignáce.

Letos si připomínáme 100 let od mariánského zjevení v portugalské Fatimě. V den památky Panny Marie Fatimské v sobotu 13. 5. bude mše svatá v 8.00 slavena v poutní kapli Panny Marie Bolestné.
V sobotu 13. 5. není bohoslužba v kapli Psychiatrické nemocnice.

Ve farnosti Vyskytná nad Jihlavou bude mše svatá příští neděli 14. 5. v 11.00 sloužena v Plandrech s novokněžským požehnáním (ve Vyskytné nad Jihlavou není). – Novokněžské požehnání bude možné přijmout příští neděli rovněž v naší farnosti – v kostele sv. Jana Křtitele a v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Slavnost prvního svatého přijímání dětí bude v naší farnosti v neděli 21. 5. při mši svaté v 10.30 ve farním kostele sv. Jakuba.
Krátké organizační setkání s rodiči dětí bude ve čtvrtek 11. 5. v 19.00 na faře.
Svátost smíření pro děti bude v pátek 19. 5. v 17.00 v kostele sv. Jakuba. Rodiče a příbuzní dětí mohou přistoupit k svátosti smíření kdykoliv v obvyklých časech – příležitost je každý den půlhodiny před bohoslužbami během týdne.

V pondělí 15. 5. bude setkání s biřmovanci – je nutná účast, budeme vyplňovat biřmovací lístky a domlouvat formality. Informace pro biřmovance jsou na webu.

Pozvání na letní prázdniny – uprostřed července v sobotu 15. 7. se v naší farnosti uskuteční koncert pop gospelové skupiny „Good work“. Informace najdete již nyní na plakátcích v kostelech.


Přejeme všem požehnanou neděli a celý týden.
Další informace na webu farnosti a na vývěskách.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

středa 20. týdne v mezidobí
sv. Růžena z Limy

1. čtení:
Sd 9,6-15
Žalm:
Zl 21
2. čtení:

Evangelium:
Mt 20,1-16a
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Pokud se nedbá o liturgii, zanedbává se víra. Člověk skutečně posvátnou a krásnou liturgii potřebuje, protože je to vrcholný moment setkání člověka s Bohem tváří v tvář
kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro liturgii a svátosti (v rozhovoru pro Radio Chrétienne Francophone)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

14.8.2017
Na webu farnosti najdete nově přímý odkaz na zpravodajství Res claritatis, kliknutím na logo v levé spodní části webu. V odkazu pak pdf vydání zpravodajského čtrnáctideníku "Monitor" a časopisu pro novou evangelizaci "Milujte se".

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

4.4.2017
První svaté přijímání dětí 21.5.2017. Udělování svátosti biřmování 11.6.2017. Další info v menu "Kalendář událostí".

24.3.2017
Velikonoční bohoslužby a informace již najdete na webu.

27.2.2017
Příležitost k svátosti smíření před Velikonocemi je po celou dobu postní před každou bohoslužbou (do středy Svatého týdne).

17.12.2016
Přehled hlavních vánočních bohoslužeb 2016/2017 najdete na webu farnosti.

Další novinky...