Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

Poutě v kostelech svatojakubské farnosti v roce 2017

Publikováno: 3.6.2017 v 08:40

Přehled slavení patrocinia kostelů ve svatojakubské farnosti. Řazeno chronologicky – dle slavení během roku.Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

pátek 23. červen 2017 v 18.00 hod.
Poutní mše svatá je slavena v den slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Dle místních zvyklostí je v Malém Beranově pak slavena rovněž v neděli po slavnosti, letos 25. června v 8:00 hod.

Obvyklá večerní mše svatá ve farním kostele sv. Jakuba v uvedený pátek není.


Kostel sv. Jana Křtitele

neděle 25. červen 2017 v 9.30 hod.
Poutní mše svatá je slavena v neděli po slavnosti Narození sv. Jana Křtitele s ohledem na program jihlavského havířského průvodu.

V kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova je mše svatá v uvedenou neděli v 8.00 hod.


Farní kostel sv. Jakuba Většího – SLAVNOST HLAVNÍHO PATRONA FARNOSTI

úterý 25. červenec 2017 v 18:00 hod.
Poutní mše svatá je slavena v den svátku sv. Jakuba Většího, apoštola.
Hlavním celebrantem je strahovský opat Michael Josef Pojezdný, OPraem

Obvyklá ranní mše svatá ve farním kostele sv. Jakuba v uvedené úterý není.


Kostel sv. Ignáce z Loyoly

pondělí 31. červenec 2017 v 18.00 hod.
Poutní mše svatá je slavena v den památky sv. Ignáce z Loyoly.

Obvyklá ranní mše svatá ve farním kostele sv. Jakuba v uvedené pondělí není.


Poutní kaple Panny Marie Bolestné

pátek 15. září 2017 v 18:00 hod.
Poutní mše svatá je slavena v den památky Panny Marie Bolestné.

Obvyklá ranní mše svatá ve farním kostele sv. Jakuba v uvedený pátek není.
(Změna vyhrazena. Aktuální informace na webu farnosti a v ohláškách.)

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

středa 12. týdne v mezidobí
sv. Irenej (Lubomír)

1. čtení:
Gn 15,1-12.17-18
Žalm:
Zl 105
2. čtení:

Evangelium:
Mt 7,15-20
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Buďme tedy velmi opatrní v prognózách. Stále ještě platí slovo Augustinovo, že člověk je propast a co z ní vystupuje, nemůže nikdo bezpečně vědět předem. A kdo věří tomu, že Církev je určována nejen lidskou hlubinou, nýbrž sahá do větší, nekonečné hlubiny Boží, ten má obzvláště dobrý důvod držet se zpátky v předpovědích, jejichž naivní vševědoucnost může být projevem naprosté neznalosti dějin.
Joseph Ratzinger (z přednášky „Wie wird die Kirche im Jahre 2000 aussehen“, 25. 12. 1969)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

4.4.2017
První svaté přijímání dětí 21.5.2017. Udělování svátosti biřmování 11.6.2017. Další info v menu "Kalendář událostí".

24.3.2017
Velikonoční bohoslužby a informace již najdete na webu.

27.2.2017
Příležitost k svátosti smíření před Velikonocemi je po celou dobu postní před každou bohoslužbou (do středy Svatého týdne).

17.12.2016
Přehled hlavních vánočních bohoslužeb 2016/2017 najdete na webu farnosti.

27.9.2016
Nový Svatojakubský farní kalendář 2017 si můžete pořídit v kostelech naší farnosti a v kanceláři fary.

Další novinky...