Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

Týden po 5. neděli velikonoční

Publikováno: 13.5.2017 v 07:10

Farní ohlášky pro týden po 5. neděli velikonoční A
(od 14. do 21. 5. 2017)

Liturgický kalendář
Ne  – 5. neděle velikonoční A
Po  –
Út  – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze, mučedníka
St  –
Čt  –
Pá  –
So  – Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Ne  – 6. neděle velikonoční A


V pondělí 15. 5. je setkání s biřmovanci – informace pro biřmovance jsou na webu.

V úterý 16. 5. po ranní mši svaté proběhne úklid farního kostela sv. Jakuba. Každá pomoc je vítána, děkujeme. – V 19.00 se koná u sv. Kříže setkání přátel Taizé.

Příští neděli 21. 5. je při mši svaté v 10.30 ve farním kostele sv. Jakuba slavnost prvního svatého přijímání dětí. Svátost smíření pro tyto děti bude v pátek 19. 5. v 17.00 v kostele sv. Jakuba.

V pondělí 22. 5. se ve 20.00 koná v učebně fary setkání Pastoračního týmu.

Ve farnosti u kostela Matky Boží se připravuje výstava dětských výtvarných prací „Od Františka k Františkovi“ (od sv. Františka k papeži Františkovi). Pokud by také děti z naší farnosti měly chuť na toto téma něco namalovat, dílka lze odevzdat do 28. 5. v sakristii kostela Matky Boží nebo u sv. Jakuba. Více informací na nástěnce nebo na webu.

V kostele Matky Boží přijme v sobotu 3. 6. v 10.00 kněžské svěcení jáhen Vladimír Hubálovský, OFMConv. V neděli 11. 6. bude mít primice v Bruntálu. Na primice pojede autobus, můžete se přihlásit ve farnosti u kostela Matky Boží.


Přejeme všem požehnanou neděli a celý týden.
Další informace na webu farnosti a na vývěskách.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

středa 12. týdne v mezidobí
sv. Irenej (Lubomír)

1. čtení:
Gn 15,1-12.17-18
Žalm:
Zl 105
2. čtení:

Evangelium:
Mt 7,15-20
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Buďme tedy velmi opatrní v prognózách. Stále ještě platí slovo Augustinovo, že člověk je propast a co z ní vystupuje, nemůže nikdo bezpečně vědět předem. A kdo věří tomu, že Církev je určována nejen lidskou hlubinou, nýbrž sahá do větší, nekonečné hlubiny Boží, ten má obzvláště dobrý důvod držet se zpátky v předpovědích, jejichž naivní vševědoucnost může být projevem naprosté neznalosti dějin.
Joseph Ratzinger (z přednášky „Wie wird die Kirche im Jahre 2000 aussehen“, 25. 12. 1969)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

4.4.2017
První svaté přijímání dětí 21.5.2017. Udělování svátosti biřmování 11.6.2017. Další info v menu "Kalendář událostí".

24.3.2017
Velikonoční bohoslužby a informace již najdete na webu.

27.2.2017
Příležitost k svátosti smíření před Velikonocemi je po celou dobu postní před každou bohoslužbou (do středy Svatého týdne).

17.12.2016
Přehled hlavních vánočních bohoslužeb 2016/2017 najdete na webu farnosti.

27.9.2016
Nový Svatojakubský farní kalendář 2017 si můžete pořídit v kostelech naší farnosti a v kanceláři fary.

Další novinky...