Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Týden po 17. neděli v mezidobí

Publikováno: 29.7.2017 v 23:00

Farní ohlášky pro týden po 17. neděli v mezidobí A
(od 30. 7. do 6. 8. 2017)

Liturgický kalendář
Ne  – 17. neděle v mezidobí A
Po  – Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Út  – Památka sv. Alfonse Maria z Liguori, biskupa, učitele Církve
St  –
Čt  –
Pá  – Památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze
So  –
Ne  – Svátek Proměnění Páně A


V pondělí 31. 7. je památka sv. Ignáce z Loyoly, kterému je zasvěcen ve farnosti jeden z filiálních kostelů. Poutní bohoslužba je v kostele sv. Ignáce v 18 hodin. Jste srdečně zváni. Ranní bohoslužba v pondělí není.

Příští neděli 6. 8. je svátek Proměnění Páně. Mše svatá v 8.30 v kostele sv. Ignáce bude u příležitosti vzpomínky na oběti politických procesů padesátých let minulého století, celebrantem je P. Cyril Vojtěch Kodet, O.Carm.

Za dva týdny, v sobotu 12. 8., se koná obvyklá pěší pouť z Malého Beranova do Petrovic. Začátek v 9.30 od kostela, mše svatá v 11.30 v Petro­vicích. Po návratu možnost opékání v areálu u kostela v M. Beranově.

Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti: nejbližší kurz přípravy pro snoubence začíná 27. 9. v 18 hodin v učebně Centra pro rodinu Vysočina (Chlumova 3, 2. patro). Ke kurzu je nutné se přihlásit. Informace a formulář k přihlášení najdete na webu ZDE.

Na žádost našeho řeholního představeného brněnský diecézní biskup k 31. 7. uvolnil P. Christiana z funkce kaplana naší farnosti a administrátora farnosti Rančířov. Děkujeme mu za téměř tříletou službu ve svatojakubské farnosti.
Zároveň s účinností od 1. 8. jmenoval v naší farnosti nového kaplana, novokněze P. Hyacinta Pavla Kuchtu, O.Praem. Při bohoslužbách se s ním budete moci setkat v nejbližší době.
Ke stejnému datu byl uvolněn P. Petr z funkce administrátora farnosti Vyskytná nad Jihlavou a P. Vavřinec z funkce kaplana ve farnosti Rančířov.
Novým administrátorem farností Vyskytná nad Jihlavou a Rančířov je s účinností od 1. 8. 2017 jmenován P. Vavřinec.


Přejeme všem požehnanou neděli a celý týden.
Další informace na webu farnosti a na vývěskách.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

středa 20. týdne v mezidobí
sv. Růžena z Limy

1. čtení:
Sd 9,6-15
Žalm:
Zl 21
2. čtení:

Evangelium:
Mt 20,1-16a
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Pokud se nedbá o liturgii, zanedbává se víra. Člověk skutečně posvátnou a krásnou liturgii potřebuje, protože je to vrcholný moment setkání člověka s Bohem tváří v tvář
kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro liturgii a svátosti (v rozhovoru pro Radio Chrétienne Francophone)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

14.8.2017
Na webu farnosti najdete nově přímý odkaz na zpravodajství Res claritatis, kliknutím na logo v levé spodní části webu. V odkazu pak pdf vydání zpravodajského čtrnáctideníku "Monitor" a časopisu pro novou evangelizaci "Milujte se".

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

4.4.2017
První svaté přijímání dětí 21.5.2017. Udělování svátosti biřmování 11.6.2017. Další info v menu "Kalendář událostí".

24.3.2017
Velikonoční bohoslužby a informace již najdete na webu.

27.2.2017
Příležitost k svátosti smíření před Velikonocemi je po celou dobu postní před každou bohoslužbou (do středy Svatého týdne).

17.12.2016
Přehled hlavních vánočních bohoslužeb 2016/2017 najdete na webu farnosti.

Další novinky...