Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Týden po 17. neděli v mezidobí

Publikováno: 29.7.2017 v 23:00

Farní ohlášky pro týden po 17. neděli v mezidobí A
(od 30. 7. do 6. 8. 2017)

Liturgický kalendář
Ne  – 17. neděle v mezidobí A
Po  – Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Út  – Památka sv. Alfonse Maria z Liguori, biskupa, učitele Církve
St  –
Čt  –
Pá  – Památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze
So  –
Ne  – Svátek Proměnění Páně A


V pondělí 31. 7. je památka sv. Ignáce z Loyoly, kterému je zasvěcen ve farnosti jeden z filiálních kostelů. Poutní bohoslužba je v kostele sv. Ignáce v 18 hodin. Jste srdečně zváni. Ranní bohoslužba v pondělí není.

Příští neděli 6. 8. je svátek Proměnění Páně. Mše svatá v 8.30 v kostele sv. Ignáce bude u příležitosti vzpomínky na oběti politických procesů padesátých let minulého století, celebrantem je P. Cyril Vojtěch Kodet, O.Carm.

Za dva týdny, v sobotu 12. 8., se koná obvyklá pěší pouť z Malého Beranova do Petrovic. Začátek v 9.30 od kostela, mše svatá v 11.30 v Petro­vicích. Po návratu možnost opékání v areálu u kostela v M. Beranově.

Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti: nejbližší kurz přípravy pro snoubence začíná 27. 9. v 18 hodin v učebně Centra pro rodinu Vysočina (Chlumova 3, 2. patro). Ke kurzu je nutné se přihlásit. Informace a formulář k přihlášení najdete na webu ZDE.

Na žádost našeho řeholního představeného brněnský diecézní biskup k 31. 7. uvolnil P. Christiana z funkce kaplana naší farnosti a administrátora farnosti Rančířov. Děkujeme mu za téměř tříletou službu ve svatojakubské farnosti.
Zároveň s účinností od 1. 8. jmenoval v naší farnosti nového kaplana, novokněze P. Hyacinta Pavla Kuchtu, O.Praem. Při bohoslužbách se s ním budete moci setkat v nejbližší době.
Ke stejnému datu byl uvolněn P. Petr z funkce administrátora farnosti Vyskytná nad Jihlavou a P. Vavřinec z funkce kaplana ve farnosti Rančířov.
Novým administrátorem farností Vyskytná nad Jihlavou a Rančířov je s účinností od 1. 8. 2017 jmenován P. Vavřinec.


Přejeme všem požehnanou neděli a celý týden.
Další informace na webu farnosti a na vývěskách.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář


sv. Rufus a Zosim

1. čtení:
Jer 23,5-8
Žalm:
Zl 72
2. čtení:

Evangelium:
Mt 1,18-24
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Zrada náboženství za sebou vleče zradu kultury. Západní kultura bude žít právě tak dlouho jako západní náboženství.
Gertrud von Le Fort (1876-1971), německá spisovatelka
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

15.12.2017
Přehled letošních vánočních bohoslužeb najdete přes menu "Bohoslužby".

27.11.2017
Na webu byla přidána nová záložka, více v menu "Péče o objekty > Další informace".

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

25.9.2017
Na webu farnosti najdete nově odkaz na diecézní fond brněnského biskupství kliknutím na logo v pravé spodní části webu.

10.9.2017
Rozpis úklidů v kostele sv. Jakuba a kapli Panny Marie Bolestné pro aktuální školní rok najdete v menu "Ke stažení > Dokumenty".

4.9.2017
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

14.8.2017
Na webu farnosti najdete nově přímý odkaz na zpravodajství Res claritatis, kliknutím na logo v levé spodní části webu. V odkazu pak pdf vydání zpravodajského čtrnáctideníku "Monitor" a časopisu pro novou evangelizaci "Milujte se".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter