Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Den otevřených dveří památek

Publikováno: 22.8.2017 v 14:15

Den otevřených dveří památek se letos koná v sobotu 9. září 2017. V rámci svatojakubské farnosti budou přístupné v mimořádném čase kostely sv. Ignáce a sv. Jana Křtitele.Kostel sv. Ignáce z Loyoly

  • otevřeno od 9 do 11 a od 14 do 16 hod.
  • v kostele je přístupná hlavní loď a kaple s Jihlavskou Pietou (z doby kolem r. 1400).
  • prohlídky s odborným výkladem jsou v 10 a v 15 hodin (Mgr. Daniel Novák)
  • vstup do kostela je zdarma. Příspěvek pro kostel je možné vložit do kostelní pokladničky umístěné uvnitř nebo jako dar vkladem na účet farnosti (viz menu „Kontakty“).

Kostel sv. Jana Křtitele

  • otevřeno od 9 do 11 hod. a od 14 do 16 hod.
  • v kostele je přístupná hlavní loď
  • prohlídky s odborným výkladem jsou v 9 a v 10 hodin (PhDr. Vlastimil Svěrák)
  • vstup do kostela je zdarma. Příspěvek pro kostel je možné vložit do kostelní pokladničky umístěné uvnitř nebo jako dar vkladem na účet farnosti (viz menu „Kontakty“).

Kostel sv. Jakuba Většího a kaple Panny Marie Bolestné

  • letos nejsou zpřístupněny. Vlastníku kostela, Královské kanonii premonstrátů na Strahově, byla poskytnuta evropská dotace na projekt „Kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy hlavní lodi a presbytáře kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě“. Celkové způsobilé výdaje jsou 30 920 629,76– Kč (z toho dotace z fondu ERDF 85%, ze státního rozpočtu 10%, soukromé zdroje příjemce 5%). Dodavatelem prací je firma BÁČA, Polička s.r.o. Nabídková, smluvní cena je 26 796 152,– Kč včetně DPH. Realizace akce: 1. 5. 2017 až 30. 4. 2019. Kostel je otevřen denně v obvyklém režimu k bohoslužbám. Vyhlídková věž je uzavřena. Po ukončení oprav bude prostor krovu a větší část kostela zpřístupněna veřejnosti.


Katolický kostel je posvátné bohoslužebné místo. Ticho uvnitř využijte jako příležitost k modlitbě. Při prohlídce kostela, prosíme, respektujte sakrální prostor. Do kostela nevstupujte s jídlem ani se zvířaty. Pořízení fotografie na památku je možné, fotografování a filmování detailů vybavení bez souhlasu vlastníka není dovoleno. Při vstupu si, prosíme, vypněte také zvuk mobilního zařízení, abyste nerušili ostatní návštěvníky kostela.


Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář


sv. Rufus a Zosim

1. čtení:
Jer 23,5-8
Žalm:
Zl 72
2. čtení:

Evangelium:
Mt 1,18-24
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Zrada náboženství za sebou vleče zradu kultury. Západní kultura bude žít právě tak dlouho jako západní náboženství.
Gertrud von Le Fort (1876-1971), německá spisovatelka
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

15.12.2017
Přehled letošních vánočních bohoslužeb najdete přes menu "Bohoslužby".

27.11.2017
Na webu byla přidána nová záložka, více v menu "Péče o objekty > Další informace".

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

25.9.2017
Na webu farnosti najdete nově odkaz na diecézní fond brněnského biskupství kliknutím na logo v pravé spodní části webu.

10.9.2017
Rozpis úklidů v kostele sv. Jakuba a kapli Panny Marie Bolestné pro aktuální školní rok najdete v menu "Ke stažení > Dokumenty".

4.9.2017
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

14.8.2017
Na webu farnosti najdete nově přímý odkaz na zpravodajství Res claritatis, kliknutím na logo v levé spodní části webu. V odkazu pak pdf vydání zpravodajského čtrnáctideníku "Monitor" a časopisu pro novou evangelizaci "Milujte se".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter