Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Den otevřených dveří památek

Publikováno: 12.8.2017 v 18:05

Den otevřených dveří památek se letos koná v sobotu 9. září 2017. V rámci svatojakubské farnosti budou přístupné v mimořádném čase kostely sv. Ignáce a sv. Jana Křtitele.Kostel sv. Ignáce z Loyoly

  • otevřeno od 9 do 11 a od 14 do 16 hod.
  • v kostele je přístupná hlavní loď a kaple s Jihlavskou Pietou (z doby kolem r. 1400).
  • prohlídky s odborným výkladem jsou v 10 a v 15 hodin (Mgr. Daniel Novák)
  • vstup do kostela je zdarma. Příspěvek pro kostel je možné vložit do kostelní pokladničky umístěné uvnitř nebo jako dar vkladem na účet farnosti (viz menu „Kontakty“).

Kostel sv. Jana Křtitele

  • otevřeno od 9 do 11 hod. a od 14 do 16 hod.
  • v kostele je přístupná hlavní loď
  • prohlídky s odborným výkladem jsou v 9 a v 10 hodin (PhDr. Vlastimil Svěrák)
  • vstup do kostela je zdarma. Příspěvek pro kostel je možné vložit do kostelní pokladničky umístěné uvnitř nebo jako dar vkladem na účet farnosti (viz menu „Kontakty“).

Kostel sv. Jakuba Většího a kaple Panny Marie Bolestné

  • letos nejsou zpřístupněny. Vlastníku kostela, Královské kanonii premonstrátů na Strahově, byla poskytnuta evropská dotace na projekt „Kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy hlavní lodi a presbytáře kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě“. Celkové způsobilé výdaje jsou 30 920 629,76– Kč (z toho dotace z fondu ERDF 85%, ze státního rozpočtu 10%, soukromé zdroje příjemce 5%). Dodavatelem prací je firma BÁČA, Polička s.r.o. Nabídková, smluvní cena je 26 796 152,– Kč včetně DPH. Realizace akce: 1. 5. 2017 až 30. 4. 2019. Kostel je otevřen denně v obvyklém režimu k bohoslužbám. Vyhlídková věž je uzavřena. Po ukončení oprav bude prostor krovu a větší část kostela zpřístupněna veřejnosti.


Katolický kostel je posvátné bohoslužebné místo. Ticho uvnitř využijte jako příležitost k modlitbě. Při prohlídce kostela, prosíme, respektujte sakrální prostor. Do kostela nevstupujte s jídlem ani se zvířaty. Pořízení fotografie na památku je možné, fotografování a filmování detailů vybavení bez souhlasu vlastníka není dovoleno. Při vstupu si, prosíme, vypněte také zvuk mobilního zařízení, abyste nerušili ostatní návštěvníky kostela.


Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

středa 20. týdne v mezidobí
sv. Růžena z Limy

1. čtení:
Sd 9,6-15
Žalm:
Zl 21
2. čtení:

Evangelium:
Mt 20,1-16a
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Pokud se nedbá o liturgii, zanedbává se víra. Člověk skutečně posvátnou a krásnou liturgii potřebuje, protože je to vrcholný moment setkání člověka s Bohem tváří v tvář
kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro liturgii a svátosti (v rozhovoru pro Radio Chrétienne Francophone)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

14.8.2017
Na webu farnosti najdete nově přímý odkaz na zpravodajství Res claritatis, kliknutím na logo v levé spodní části webu. V odkazu pak pdf vydání zpravodajského čtrnáctideníku "Monitor" a časopisu pro novou evangelizaci "Milujte se".

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

4.4.2017
První svaté přijímání dětí 21.5.2017. Udělování svátosti biřmování 11.6.2017. Další info v menu "Kalendář událostí".

24.3.2017
Velikonoční bohoslužby a informace již najdete na webu.

27.2.2017
Příležitost k svátosti smíření před Velikonocemi je po celou dobu postní před každou bohoslužbou (do středy Svatého týdne).

17.12.2016
Přehled hlavních vánočních bohoslužeb 2016/2017 najdete na webu farnosti.

Další novinky...