Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Týden po 30. neděli v mezidobí

Publikováno: 26.10.2017 v 18:56

Farní ohlášky pro týden po 30. neděli v mezidobí A
(od 29. 10. do 5. 11. 2017)
Informace ke slavnosti Všech svatých a ke Vzpomínce na všechny věrné zemřelé

Liturgický kalendář
Ne  – 30. neděle v mezidobí A
Po  –
Út  –
St  – Slavnost Všech svatých
Čt  – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Pá  –
So  – Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Ne  – 31. neděle v mezidobí A


Ve středu 1. 11. je slavnost Všech svatých. Mše svaté v naší farnosti jsou ve farním kostele sv. Jakuba v 8 a v 18 hodin. Další bohoslužby jsou také ve farnosti bratří minoritů, včetně mše svaté v 15 hodin v kapli na ústředním hřbitově.

Ve čtvrtek 2. 11. je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svaté v naší farnosti jsou ve farním kostele sv. Jakuba v 8 a v 18 hodin a v 15 hodin je na hřbitově na Kalvárii modlitba litanií za zemřelé. Další bohoslužby jsou také ve farnosti bratří minoritů.

Dětské oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod a Oblastní Charita Havlíčkův Brod pořádají v sobotu 4. 11. v 14.30 v kapli Panny Marie v Antonínově Dole mši svatou za děti „do dlaně“, u příležitosti světového dne předčasně narozených a zemřelých dětí. Celebrují želivští premonstráti.

Sbírka na misie činila v naší farnosti 30.200,– Kč. Děkujeme.


Nezapomeňme na službu lásky k našim zemřelým – modlit se za ně, obětovat mši svatou, získávat odpustky:

1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv katolického kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.

Od 1. do 8. 11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.


Přejeme všem požehnanou neděli a celý týden.
Další informace na webu farnosti a na vývěskách.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter