Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Návštěva společnosti TONDACH Slovenija d.o.o.

Publikováno: 30.10.2017 v 16:18

Informační zpráva k činnostem souvisejícím s průběhem generální opravy střechy.V rámci probíhající realizace projektu „Kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy hlavní lodi a presbytáře kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě“ navštívili zástupci investora a vlastníka kostela sv. Jakuba (Královská kanonie premonstrátů na Strahově) se zástupci hlavního dodavatele (BÁČA Polička, s.r.o.) a českého zastoupení výrobce, sídlo společnosti TONDACH Slovenija d.o.o., která je součástí skupiny Wienerberger AG.

V slovinském Križevci pri Ljutomeru byli přijati vedením Wienerberger CBME Adriatic. Na místě se seznámili s historií a současností společnosti a závodu v Križevci, prohlédli si výrobní prostory a prošli technologickým postupem výroby střešní krytiny.

Během návštěvy byly upřesněny některé detaily zakázky pro kostel sv. Jakuba, kde bude použita právě glazovaná bobrovka Tondach, která nahradí původně uvažovanou glazovanou bobrovku jiného výrobce. Při současných unifikovaných parametrech průmyslové výroby není snadným cílem se parametry maximálně přiblížit k historické manufakturní výrobě historické pálené krytiny se specifickými rysy. Jde především o požadovanou šířku, tloušťku, úkosovou úpravu segmentového zaoblení, barevnost apod. Původně uvažovaná bobrovka některé parametry nesplňovala.

Střecha kostela sv. Jakuba je pohledově velmi exponovanou střechou v Městské památkové rezervaci Jihlava a patrně nejpůsobivější střešní plochou ve městě. Původní, více jak staletá glazovaná bobrovka pochází z Poštorné. Po opakovaném úsilí všech zainteresovaných stran se podařilo najít výrobce, který je schopen tuto atypickou bobrovku v rámci požadovaných parametrů zhotovit.

Z pohledu většiny laické veřejnosti zůstane nejviditelnější částí opravy kostela sv. Jakuba a celkovým dojmem po jejím ukončení v budoucnu právě pohledově exponovaný plášť střechy, který bude postupně obnovován. V souladu s projektem však lze jen potvrdit, že nejcennějším a časově i technicky nejnáročnějším jádrem celé probíhající generální opravy střechy je revitalizace unikátního historického krovu z doby kolem roku 1539 – jak je patrné i z doposud publikované a průběžně aktualizované fotogalerie z průběhu prací (viz odkazy níže).

Tesařské práce tedy předcházejí celkové obnově vnějšího pláště střechy, tzn. pokládce střešní krytiny. Provedení těchto prací je nezbytné pro zajištění ochrany historického interiéru a pro zajištění bezpečného provozu v objektu a jeho okolí. Po ukončení akce bude větší část prostoru krovu zpřístupněna veřejnosti a bude jej a některé jeho zajímavé detaily tak možné vidět v plné kráse.

Petr Ivan Božik, O.Praem.
Norbert Dostál
oddělení investic kanonie

Související zprávy:
Řád premonstrátů zahajuje generální opravu střechy kostela sv. Jakuba (17. 3. 2017).
5/2017 – Začaly práce na generální opravě střechy kostela sv. Jakuba (5. 5. 2017).
Česká televize k opravě krovu a střechy kostela sv. Jakuba – květen 2017 (17. 5. 2017).
6/2017 – Oprava krovu a střechy kostela sv. Jakuba (14. 6. 2017).
Dřevařský magazín k opravě krovu a střechy kostela sv. Jakuba – červenec 2017 (23. 7. 2017).
7,8/2017 – Oprava krovu a střechy kostela sv. Jakuba (20. 9. 2017).
9,10/2017 – Oprava krovu a střechy kostela sv. Jakuba (10. 10. 2017).
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
www.strahovskyklaster.cz


Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter