Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

´Svatý Mikuláš´ přijde mezi děti - 5. 12. 2017

Publikováno: 28.11.2017 v 14:56

Ve svatojakubské farnosti se tak letos stane v předvečer jeho památky v úterý 5. prosince 2017 při mši svaté v 18 hodin v kostele sv. Jakuba.

Kdo byl svatý Mikuláš?

Protože sv. Mikuláš žil v době prvních staletí Církve, s jeho jménem se pojí skutečná historie, legenda i pozdější tradice. Každopádně k historickým faktům patří, že se Mikuláš stal kolem roku 300 jako mladý muž biskupem katolické církve v městě Myra (v tehdejší Lykii, dnes Turecko). Brzy poté tam začalo pronásledování křesťanů (bylo to za Galeria Valeria Maximina). Mikuláš se dostal kolem roku 310 do zajetí a byl v žaláři těžce mučen. Ještě poznamenán utrpěným mučením vystoupil v roce 325 na slavném Nicejském koncilu. Více se o jeho životě a působení neví a je známo už jen přibližné datum jeho úmrtí – 6. prosinec – mezi roky 345 a 351.

Mikulášův kult se šířil brzy po jeho smrti a přesáhl na celou řeckou církev, později i do slovanských zemí. K největší Mikulášově úctě došlo od 8. století v Rusku, jehož je také od té doby patronem. Později se postupně jeho kult šířil také v Evropě.

Dnes je svatý biskup Mikuláš uctíván v celé Církvi a především na dvou místech. Je to Myra v dnešním Turecku (dnes Demre), která je místem jeho smrti. A v Bari (v Itálii), kde jsou od r. 1087 uchovávány i jeho ostatky v bazilice sv. Mikuláše. Dodnes jsou cílem mnoha poutníků.

Pro zajímavost ještě záznam z příletu relikvií sv. Mikuláše do Ruska v letošním roce 2017:(Zdroj: vira.cz, youtube.com)

Autor: P. Vavřinec

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter