Radio Vaticana
Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Charitativní úmysl farnosti pro rok 2018

Publikováno: 13.1.2018 v 09:55

Informace o podpoře dalšího konkrétního díla pro období: leden až prosinec 2018.Jako každá farnost, i ta naše, přispívá během roku na různé potřeby v rámci vlastní diecéze a Katolické církve v naší zemi, na různá dobrá díla a také na aktuální či pravidelné potřeby církve ve světě a v misiích. Slouží k tomu diecézním biskupem nebo biskupskou konferencí vyhlášené sbírky.

Od roku 2012 jako farnost každoročně podporujeme navíc jedno další konkrétní dobré dílo. Doposud jsme takto podpořili (přehled dle roků, příspěvek je pak odesílán až v prvním měsíci roku následujícího):

  • 2012 – ODN a stanice Paliativní péče Nemocnice Jihlava
  • 2013 – Cesta 121, o.s., pomoc stárnoucím kněžím a kněžím v nouzi
  • 2014 – Oddělení Paliativní péče Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
  • 2015 – Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích
  • 2016 – Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě
  • 2017 – Stanice Paliativní péče Nemocnice Jihlava

Aktuální úmysl:

  • 2018 – Klášter sester premonstrátek v Doksanech

Letos podpoříme kontemplativní klášter, kde se řeholní sestry zvláště modlí za nastávající matky, nenarozené děti a bezdětné manžele. Tam zasílané prosby o modlitbu a informace o vyslyšených modlitbách svědčí o dobrém díle. Bližší informace o klášteře najdete na webu www.klasterdoksany.cz a zvláště pak zde www.klasterdoksany.cz/…tbyzavas.htm, kde se můžete také na sestry se svými prosbami o modlitbu obrátit.

Přispět na tento úmysl je možné opět celoročně do tímto úmyslem označených kasiček, které se nacházejí na obvyklých místech – v kapli Panny Marie Bolestné u kostela sv. Jakuba nebo v kostele sv. Ignáce.


(Foto: klasterdoksany.cz)

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Pravdu hledají jen osamělí jedinci, a ti se rozcházejí se všemi, kteří ji dost nemilují.
Boris Leonidovič Pasternak (1890 - 1960), ruský básník a spisovatel
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

15.12.2017
Přehled letošních vánočních bohoslužeb najdete přes menu "Bohoslužby".

27.11.2017
Na webu byla přidána nová záložka, více v menu "Péče o objekty > Další informace".

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

25.9.2017
Na webu farnosti najdete nově odkaz na diecézní fond brněnského biskupství kliknutím na logo v pravé spodní části webu.

10.9.2017
Rozpis úklidů v kostele sv. Jakuba a kapli Panny Marie Bolestné pro aktuální školní rok najdete v menu "Ke stažení > Dokumenty".

4.9.2017
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

14.8.2017
Na webu farnosti najdete nově přímý odkaz na zpravodajství Res claritatis, kliknutím na logo v levé spodní části webu. V odkazu pak pdf vydání zpravodajského čtrnáctideníku "Monitor" a časopisu pro novou evangelizaci "Milujte se".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter