Radio Vaticana
Aktuální zprávy najdete ZDEČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Vatican news

Katolický týdeník

RC Monitor

Charitativní úmysl farnosti pro rok 2018

Publikováno: 13.1.2018 v 09:55

Informace o podpoře dalšího konkrétního díla pro období: leden až prosinec 2018.Jako každá farnost, i ta naše, přispívá během roku na různé potřeby v rámci vlastní diecéze a Katolické církve v naší zemi, na různá dobrá díla a také na aktuální či pravidelné potřeby církve ve světě a v misiích. Slouží k tomu diecézním biskupem nebo biskupskou konferencí vyhlášené sbírky.

Od roku 2012 jako farnost každoročně podporujeme navíc jedno další konkrétní dobré dílo. Doposud jsme takto podpořili (přehled dle roků, příspěvek je pak odesílán až v prvním měsíci roku následujícího):

  • 2012 – ODN a stanice Paliativní péče Nemocnice Jihlava
  • 2013 – Cesta 121, o.s., pomoc stárnoucím kněžím a kněžím v nouzi
  • 2014 – Oddělení Paliativní péče Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
  • 2015 – Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích
  • 2016 – Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě
  • 2017 – Stanice Paliativní péče Nemocnice Jihlava

Aktuální úmysl:

  • 2018 – Klášter sester premonstrátek v Doksanech

Letos podpoříme kontemplativní klášter, kde se řeholní sestry zvláště modlí za nastávající matky, nenarozené děti a bezdětné manžele. Tam zasílané prosby o modlitbu a informace o vyslyšených modlitbách svědčí o dobrém díle. Bližší informace o klášteře najdete na webu www.klasterdoksany.cz a zvláště pak zde www.klasterdoksany.cz/…tbyzavas.htm, kde se můžete také na sestry se svými prosbami o modlitbu obrátit.

Přispět na tento úmysl je možné opět celoročně do tímto úmyslem označených kasiček, které se nacházejí na obvyklých místech – v kapli Panny Marie Bolestné u kostela sv. Jakuba nebo v kostele sv. Ignáce.


(Foto: klasterdoksany.cz)

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Všechna rozmanitost, všechen půvab, všechna krása života se skládá ze stínů a světla.
Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910), ruský spisovatel a filosof
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

7.5.2018
Na webu byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé spodní části stránky.

13.3.2018
Přehled velikonočních bohoslužeb najdete v menu "Bohoslužby > VELIKONOCE 2018".

10.3.2018
Info pro ministranty k velikonoční liturgii 2018 v menu "Farní aktivity > Ministranti".

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

15.12.2017
Přehled letošních vánočních bohoslužeb najdete přes menu "Bohoslužby".

27.11.2017
Na webu byla přidána nová záložka, více v menu "Péče o objekty > Další informace".

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter