Radio Vaticana
Aktuální zprávy najdete ZDEČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Popeleční středou 14. 2. začne letošní doba postní

Publikováno: 3.2.2018 v 18:45

Ve středu 14. února 2018 začíná doba postní. Liturgie této doby připravuje věřící připomínáním vlastního křtu a pokáním na slavení Velikonoc.


Popeleční středa je dnem postu – jedná se o půst zdrženlivosti masa, kterým je vázán každý křesťan starší 14 let a půst újmy, kterým jsou vázání všichni ve věku od 18 do 60 let. Věřící jsou označováni popelem.

Bohoslužby Popeleční středy 14. 2. 2018 s udělováním popelce jsou v naší farnosti slaveny v 8 a v 18 hodin v kostele sv. Jakuba.

Doba postní trvá od Popeleční středy až do začátku večerní mše na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek. V liturgii se nezpívá „Aleluja“. Má pět postních neděl, šestou nedělí začíná Svatý týden a říká se jí Květná (pašijová) neděle. Svatý týden je pak zaměřen na Kristovo utrpení po jeho mesiánském vjezdu do Jeruzaléma. Na Zelený čtvrtek ráno slaví diecézní biskup mši svatou spolu s kněžími a světí při ní posvátné oleje a křižmo, které se pak rozdělují do všech farností a tam se během roku udělují svátosti. Bezprostředně před Velikonocemi pak slavíme na Zelený čtvrtek večerní mši na památku Večeře Páně, na Velký pátek Obřady na památku umučení Páně a na Bílou sobotu se po západu Slunce křesťané scházejí k slavení nejkrásnější bohoslužby roku – k Velikonoční vigilii Zmrtvýchvstání Páně, během které na mnoha místech světa probíhá křest katechumenů.

Přehled letošních velikonočních bohoslužeb v naší farnosti bude zveřejněn v druhé polovině postní doby na webu farnosti i na vývěskách všech kostelů.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Když udeří naše poslední hodina, naší nevýslovnou radostí bude vidět Toho, kterého jsme mohli ve své tvůrčí práci pouze tušit.
Johann Carl Friedrich Gauß (1777-1855), německý matematik a fyzik
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

13.3.2018
Přehled velikonočních bohoslužeb najdete v menu "Bohoslužby > VELIKONOCE 2018".

10.3.2018
Info pro ministranty k velikonoční liturgii 2018 v menu "Farní aktivity > Ministranti".

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

15.12.2017
Přehled letošních vánočních bohoslužeb najdete přes menu "Bohoslužby".

27.11.2017
Na webu byla přidána nová záložka, více v menu "Péče o objekty > Další informace".

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

25.9.2017
Na webu farnosti najdete nově odkaz na diecézní fond brněnského biskupství kliknutím na logo v pravé spodní části webu.

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter