Radio Vaticana
Aktuální zprávy najdete ZDEČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Vatican news

Katolický týdeník

RC Monitor

Popeleční středou 14. 2. začne letošní doba postní

Publikováno: 3.2.2018 v 18:45

Ve středu 14. února 2018 začíná doba postní. Liturgie této doby připravuje věřící připomínáním vlastního křtu a pokáním na slavení Velikonoc.


Popeleční středa je dnem postu – jedná se o půst zdrženlivosti masa, kterým je vázán každý křesťan starší 14 let a půst újmy, kterým jsou vázání všichni ve věku od 18 do 60 let. Věřící jsou označováni popelem.

Bohoslužby Popeleční středy 14. 2. 2018 s udělováním popelce jsou v naší farnosti slaveny v 8 a v 18 hodin v kostele sv. Jakuba.

Doba postní trvá od Popeleční středy až do začátku večerní mše na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek. V liturgii se nezpívá „Aleluja“. Má pět postních neděl, šestou nedělí začíná Svatý týden a říká se jí Květná (pašijová) neděle. Svatý týden je pak zaměřen na Kristovo utrpení po jeho mesiánském vjezdu do Jeruzaléma. Na Zelený čtvrtek ráno slaví diecézní biskup mši svatou spolu s kněžími a světí při ní posvátné oleje a křižmo, které se pak rozdělují do všech farností a tam se během roku udělují svátosti. Bezprostředně před Velikonocemi pak slavíme na Zelený čtvrtek večerní mši na památku Večeře Páně, na Velký pátek Obřady na památku umučení Páně a na Bílou sobotu se po západu Slunce křesťané scházejí k slavení nejkrásnější bohoslužby roku – k Velikonoční vigilii Zmrtvýchvstání Páně, během které na mnoha místech světa probíhá křest katechumenů.

Přehled letošních velikonočních bohoslužeb v naší farnosti bude zveřejněn v druhé polovině postní doby na webu farnosti i na vývěskách všech kostelů.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Všechna rozmanitost, všechen půvab, všechna krása života se skládá ze stínů a světla.
Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910), ruský spisovatel a filosof
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

7.5.2018
Na webu byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé spodní části stránky.

13.3.2018
Přehled velikonočních bohoslužeb najdete v menu "Bohoslužby > VELIKONOCE 2018".

10.3.2018
Info pro ministranty k velikonoční liturgii 2018 v menu "Farní aktivity > Ministranti".

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

15.12.2017
Přehled letošních vánočních bohoslužeb najdete přes menu "Bohoslužby".

27.11.2017
Na webu byla přidána nová záložka, více v menu "Péče o objekty > Další informace".

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter