Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Příležitost k modlitbě Křížové cesty ve farnosti

Publikováno: 26.2.2018 v 08:56

Během postní doby je v naší farnosti opět příležitost k společné modlitbě věřících – Křížové cestě.V postní době nebývá obvyklá čtvrteční adorace; ve farnosti je příležitost k modlitbě Křížové cesty dle obvyklých zvyklostí.

Věřící se modlí ve farním kostele sv. Jakuba v pátek v 17.30 (před večerní bohoslužbou) a v neděli v 15.00 (vedou různá společenství) dle níže uvedeného přehledu:DATUM

DEN A ČAS

NEDĚLE

MODLITBU VEDE

 

18. 2.

Neděle v 15.00

1. postní neděle

Mládež
(info: P. Hyacint)

 

25. 2.

Neděle v 15.00

2. postní neděle

Mariánská družina
(info: H. Konířová)

 

4. 3.

Neděle v 15.00

3. postní neděle

Mariánská družina
(info: H. Konířová)

 

11. 3.

Neděle v 15.00

4. postní neděle

Společenství rodin
(info: B. Piáčková)

 

18. 3.

Neděle v 15.00

5. postní neděle

Premonstrátští terciáři
(info: L. Vlachová)(Otevření kostela sv. Jakuba v neděli zajišťuje kostelník D. Novák).

kostele sv. Jana Křtitele se věřící modlí ve středu v 16.20 (před bohoslužbou).
kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Malém Beranově se věřící modlí v neděli ve 14.00.

Možnost společné modlitby věřících v kostele je samozřejmě i kdykoliv jindy před bohoslužbou, když se věřící domluví (např. místo obvyklého růžence).

Na Květnou neděli 25. 3. modlitba Křížové cesty v kostele sv. Jakuba není; při bohoslužbách zní pašije. Na Velký pátek 30. 3. je pak Křížová cesta v kostele sv. Jakuba v obvyklém čase v 8.00 vedená knězem.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter