Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Týden po 6. neděli v mezidobí

Publikováno: 11.2.2018 v 09:56

Farní ohlášky pro týden po 6. neděli v mezidobí B
(od 11. do 18. 2. 2018)

Liturgický kalendář
Ne  – 6. neděle v mezidobí B
Po  –
Út  –
St  – Popeleční středa den přísného postu
Čt  –
Pá  –
So  –
Ne  – 1. neděle postní B


Děkujeme zúčastněným farníkům za povánoční úklid farního kostela (5. 2.).

Ve středu 14. 2. je Popeleční středa. Bohoslužby s udělováním popelce jsou v kostele sv. Jakuba v 8 a v 18 hodin.

Na Popeleční středu si v závěru bohoslužeb můžete vzít brožurku „Malý průvodce postní dobou 2018“. Bude k dispozici až do rozebrání. Příspěvek na tisk v libovolné výši vložte do kasičky. Děkujeme.

Ve středu 14. 2. po ranní bohoslužbě pokračují v učebně přednášky, tentokrát „O zvonech a zvonících“.

V sobotu 17. 2. po ranní bohoslužbě bude v učebně setkání premonstrátských terciářů.

Sobotní bohoslužba v Psychiatrické nemocnici není až do odvolání (chřipka).

V postní době nebývá obvyklá čtvrteční adorace. V kostelech je příležitost k modlitbě Křížové cesty. Věřící se modlí dle obvyklých zvyklostí:
V kostele sv. Jakuba v pátek v 17.30 (před večerní bohoslužbou) a v neděli v 15.00 (různá společenství, jejichž rozpis najdete na vývěskách).
V kostele sv. Jana Křtitele ve středu v 16.20 (před bohoslužbou).
V kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v M. Beranově v neděli v 14.00.
Křížová cesta na Velký pátek bude ve farním kostele sv. Jakuba jako obvykle s knězem v 8 hodin.

O nedělích postní doby bude ve farnosti, díky obětavým maminkám, opět probíhat „postní snaženípro děti v závěru bohoslužeb. Ve farním kostele sv. Jakuba při bohoslužbě v 10.30. V kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v M. Beranově při bohoslužbě v 9.30 a motivem bude „Monstrance s drahokamy pro Ježíše“. Více se děti doví příští první neděli postní v závěru uvedených bohoslužeb.

V postní době se děti (rodiny) mohou zapojit také do „Postní almužny“. Papírové krabičky se rozdávají již dnes (u sv. Jakuba a v Malém Beranově). Krabičku si poskládejte dle návodu, na spodní straně označte jednu z možností úmyslu. Odevzdání krabiček bude na 2. neděli velikonoční 8. 4. při dopolední mši svaté u sv. Jakuba a v Malém Beranově.

Příští pondělí 19. 2. bude ve 20.00 ve farní učebně setkání k akciNoc kostelů“. Zváni jsou členové pastoračního týmu a případní zájemci o pomoc při této akci. Setkání povede P. Hyacint.

V pátek 23. 2. se v 18.00 v Domově mládeže (Křížová 12) uskuteční setkání pro mládež s povídáním na téma závislostí s řeholní sestrou Immaculatou, OSF.

Před 2. nedělí postní, v sobotu 24. 2., se od 14.00 ve farním sálu uskuteční duchovní obnova před velikonočními svátky, tentokrát s P. Petrem Pavlem Severinem O.Praem., z premonstrátského kláštera v Nové Říši.

Pro letošní jarní prázdniny pořádá v Jihlavě diecézní Centrum pro rodinu a sociální péči příměstský tábor „Ježečkovy toulky za poznáním“, který se uskuteční od 26. 2. do 2. 3. vždy od 8 do 16 hodin. Informace a kontakt k přihlášení najdete na webu.


Přejeme všem požehnanou neděli a celý týden.
Další informace na webu farnosti a na vývěskách.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter