Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Velikonoce 2018

Publikováno: 25.3.2018 v 09:43

Velikonoční bohoslužby a další informace.

FARNOST VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, kostel sv. Vavřince

Květná neděle 25. 3. v 11.00
Zelený čtvrtek 29. 3. Mše svatá na památku Večeře Páně18.00
Velký pátek 30. 3. Obřady na památku umučení Páně18.00
Bílá sobota 31. 3. Vigilie Zmrtvýchvstání Páně ve 20.30
Velikonoční neděle 1. 4. v 11.00
Velikonoční pondělí 2. 4. - – -

Stránky farnosti Vyskytná nad Jihlavou ZDE.


FARNOST RANČÍŘOV U JIHLAVY, kostel sv. Petra a Pavla

Květná neděle 25. 3. v 11.00
Zelený čtvrtek 29. 3. Mše svatá na památku Večeře Páně18.00
Velký pátek 30. 3. Obřady na památku umučení Páně18.00
Bílá sobota 31. 3. Vigilie Zmrtvýchvstání Páně ve 20.00
Velikonoční neděle 1. 4. v 11.00
Velikonoční pondělí 2. 4. - – -


Další informace farnosti u kostela sv. Jakuba v Jihlavě

Svátost smíření

Příležitost k svátosti smíření před Velikonocemi je v naší farnosti – jako během roku – i po celou dobu postní každý den přibližně půl hodiny před bohoslužbami ráno i večer, až do středy Svatého týdne 28. 3. včetně. V neděli, kdy je bohoslužeb více, pak jen dle příchodu (příjezdu) kněze. Nenechávejte si svátost smíření na poslední chvíli.


Velikonoční bohoslužby ke stažení

Můžete si je stáhnout popř. vytisknout v menu „Ke stažení > Dokumenty“ ZDE (plakátek v jpg).


Ministrantské schůzky k velikonoční liturgii

Krátké ministrantské schůzky k liturgii Svatého týdne budou jako obvykle v kostele sv. Jakuba – na Zelený čtvrtek 29. 3. v 14.00, na Velký pátek 30. 3. v 9.00 (hned po Křížové cestě) a na Bílou sobotu 31. 3. v 10.00. Zveme ministranty ze všech kostelů farnosti a všechny akolyty. Sraz je v sakristii farního kostela.


Zelený čtvrtek 29. 3.

Dopoledne se v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla v 9.00 koná mše svatá se svěcením olejů (Missa chrismatis) s diecézním biskupem Vojtěchem.

Liturgii hlavních dnů Svatého týdne a Velikonoční vigilii slavíme jako farnost společně ve svém farním kostele. Večerní mši na památku Večeře Páně slavíme v kostele sv. Jakuba v 18.00. Součástí liturgie je obřad mytí nohou apoštolům. Bezprostředně po bohoslužbě následuje adorace v poutní kapli Panny Marie Bolestné, kde bývá „Getsemanská zahrada“; ukončení ve 20.30 hod.


Velký pátek 30. 3.

Den, kdy Ježíš Kristus zemřel za spásu celého světa. Den přísného postu. Liturgii slavíme v kostele sv. Jakuba. V 8:00 je modlitba Křížové cesty a v 15:00 pak Obřady na památku umučení Páně. V tento den se neslaví mše svatá.


Bílá sobota a Velikonoční vigilie 31. 3.

Na Bílou sobotu odpoledne je možnost tiché adorace u „Božího hrobu“ v poutní kapli Panny Marie Bolestné od 15.30 do 18.45. První a nejkrásnější bohoslužbu slavnosti Zmrtvýchvstání Páně – Velikonoční vigilii, slavíme v 19.15 opět společně v kostele sv. Jakuba. Liturgie začíná venku před kostelem.


Velikonoční neděle 1. 4.

Další bohoslužby slavnosti Zmrtvýchvstání Páně slavíme v kostelech svatojakubské farnosti ve dne dle obvyklého nedělního pořadu. Večerní bohoslužba není.


Velikonoční pondělí 2. 4.

Bohoslužby v pondělí velikonočního oktávu se konají v 8.00 a v 18.00 v kostele sv. Jakuba, a v 9.30 v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.


Další bohoslužby katolické církve

V Jihlavě se konají u bratří minoritů v sousední farnosti u kostela Matky Boží. V okolí pak v dalších katolických farnostech, informovat se můžete obvykle na stránkách příslušných farností. Velikonoční liturgie ve východním ritu se koná také v jihlavské řeckokatolické farnosti.(Změna vyhrazena. Aktualizováno dle potřeby.)

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter