Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Proč utichl třetí největší zvon v ČR, zvon kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě

Publikováno: 3.4.2018 v 11:49

Informační zpráva k aktuální situaci.Vlastníka kostela sv. Jakuba Většího, Královskou kanonii premonstrátů na Strahově, již delší dobu znepokojovaly vodorovné trhliny obvodového zdiva v úrovni zvonového patra jižní zvonové věže. Z tohoto důvodu byla požádána projekční kancelář Ing. Víta Mlázovského, Praha, která se svým kolektivem patří mezi nejpovolanější odborníky v této záležitosti, o vypracování odborného posudku, který by určil příčiny uvedených trhlin. V únoru letošního roku tato projekční kancelář provedla podrobnou prohlídku jižní věže kostela a následně pak (březen 2018) vyhotovila statický posudek s navrhovanými opatřeními.

Pokud z obsáhlého posudku vybereme ta nejzávažnější fakta, pak musíme uvést, že trhliny zdiva jsou způsobeny jednak nedostatečnou konstrukcí zdiva věže, které nebylo navrženo pro tak velký zvon, a dále pak dynamickými účinky vyvozovanými sedmitunovým zvonem Zuzana. Pravděpodobná příčina trhlin může souviset s rezonančním jevem vyvolaným shodou frekvence věže a zvonu. Kromě toho si velkou pozornost zasluhuje zvonová stolice z poloviny šestnáctého století, která byla mnohokrát opravována, konstrukčně upravována, často i s negativním výsledkem. Přesto je zvonová stolice jedinečná svoji konstrukcí a zachovalostí, a to včetně celodřevěného šroubového heveru sloužícího k manipulaci se zvonem. Pokud se týká zvonu Zuzana, který byl odlit v roce 1563 o celkové hmotnosti cca 7.090 kg, má zcela nevyhovující pohon a zřejmě i srdce, kdy je třeba zvon rozhoupat až téměř do vodorovné polohy, aby bylo dosaženo jeho úderu.


Z předchozího vyplývá důrazné doporučení zvonem Zuzana nezvonit až do doby celkové opravy zvonové stolice, příslušenství zvonu a statických poruch věže!


Jižní věž kostela včetně dřevěné štenýřové konstrukce, přístupového schodiště, konstrukce zvonové stolice včetně zvonu Zuzany a dalších doprovodných prvků je unikátně zachovaný soubor konstrukcí, ke kterému je nutné přistupovat s maximální péčí, citlivostí a respektem.

Proto je nezbytné před zahájením opravy a restaurováním provést řadu úkonů, mezi něž patří geodetické zaměření zvonového patra věže, zvonové stolice a doprovodných konstrukcí, provedení stavebních sond, dendrochronologický průzkum stolice, heverovacího stolu a štenýřové konstrukce, doplnění stavebně historického průzkumu, měření vlastních frekvencí věže a zjištění vlastních frekvencí zvonu, statický posudek vlivu zvonění na zdivo věže a zvonovou stolici, posudek zvonaře hodnotící stav zvonu včetně příslušenství a návrh opatření, vypracování jednostupňového projektu na opravy, případně restaurátorských záměrů. Některé z uvedených úkonů je třeba realizovat ve spolupráci s orgány památkové péče a v neposlední řadě se stavebním úřadem Magistrátu města.

Náklady na vypracování odborného posudku pokryla Královská kanonie premonstrátů na Strahově. Další finanční náklady na předprojektové průzkumy, prováděcí projekty a vlastní opravy včetně restaurování lze nyní obtížně odhadovat, v každém případě se budeme pohybovat řádově v milionech Kč.

Přestože výraznou snahou Královské kanonie premonstrátů na Strahově je nechat zvon Zuzana opět na kostele sv. Jakuba a nad městem rozeznít v plné síle, čeká nás mnoho práce a vynaložení velkého objemu finančních prostředků, což si vyžádá i delší čas.

Při této příležitosti chceme poděkovat také několika místním farníkům, za jejich službu zvoníků a za upřímný zájem o tuto vzácnou památku. Přejme si, ať se vše zdárně vydaří.

Norbert Dostál
oddělení investic kanonie

Petr Ivan Božik, O.Praem.
Královská kanonie premonstrátů na Strahově

Informace k obnově a údržbě objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.
Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter