Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Poutní bohoslužby v kostelech svatojakubské farnosti v roce 2018

Publikováno: 2.6.2018 v 10:41

Přehled slavení patrocinia kostelů ve svatojakubské farnosti. Řazeno chronologicky – dle slavení během roku.Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

pátek 8. červen 2018 v 18.00 hod.
Poutní mše svatá je slavena v den slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Dle místních zvyklostí je v Malém Beranově pak slavena rovněž v neděli po slavnosti, letos 10. června v 9:30 hod.

Obvyklá večerní mše svatá v kostele sv. Jakuba v uvedený pátek není.


Kostel sv. Jana Křtitele

neděle 24. červen 2018 v 9.30 hod.
Poutní mše svatá je slavena v den slavnosti Narození sv. Jana Křtitele, čas je s ohledem na program jihlavského havířského průvodu.

V kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova je mše svatá v uvedenou neděli v 8.00 hod.


Farní kostel sv. Jakuba Většího – SLAVNOST HLAVNÍHO PATRONA FARNOSTI

středa 25. červenec 2018 v 18:00 hod.
Poutní mše svatá je slavena v den svátku sv. Jakuba Většího, apoštola.

Obvyklá ranní mše svatá v kostele sv. Jakuba v uvedenou středu není.


Kostel sv. Ignáce z Loyoly

úterý 31. červenec 2018 v 18.00 hod.
Poutní mše svatá je slavena v den památky sv. Ignáce z Loyoly.

Obvyklá ranní mše svatá v kostele sv. Jakuba v uvedené úterý není.


Poutní kaple Panny Marie Bolestné

sobota 15. září 2018 v 8:00 hod.
Poutní mše svatá je slavena v den památky Panny Marie Bolestné.
(Změna vyhrazena. Aktuální informace před konáním bohoslužeb najdete na webu farnosti a v ohláškách.)

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter