Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Slavnost sv. Norberta z Xanten - 6. 6. 2018

Publikováno: 13.5.2018 v 07:36

Ve středu 6. června 2018 si připomeneme zakladatele řádu premonstrátů a arcibiskupa z Magdeburku, sv. Norberta. V naší farnosti při mši svaté slavené v 8.00 v kostele sv. Jakuba. Večerní bohoslužba v tento den není.


Řád premonstrátských řeholních kanovníků byl založen Norbertem z Xanten (cca1080 – 1134) o Vánocích roku 1121 v údolí Prémontré v dnešní Francii (odtud název premonstráti). Z roku 1124 se nám dochovalo první úřední schválení řádu od kardinálů Petra a Řehoře, legátů papeže Kalixta II. Konečné potvrzení tohoto schválení se Norbertovi dostalo od papeže Honoria II. v roce 1126. Premonstrát­ští řeholní kanovníci ve světě působí bez přerušení již přibližně 890 let.

Do českých zemí premonstráti přicházejí poměrně brzy po založení řádu. Klášter Strahov byl založen 9 let po Norbertově smrti a klášter Želiv 15 let. Oba kláštery byly založeny z opatství Steinfeld v Porýní.

Do Jihlavy premonstráti přinesli kromě spirituality mnohé prvky kulturní i architektonické. Jsou přítomni v naší farnosti od jejího vzniku v 13. století. Nejdříve to byli premonstráti želivští a později, od roku 1591 dodnes, jsou to premonstráti strahovští.

O životě sv. Norberta si můžete přečíst více ZDE.

Ostatky sv. Norberta jsou od roku 1627 ve Strahovském klášteře v Praze, nad oltářem kaple sv. Norberta v opatské bazilice Nanebevzetí Panny Marie, kde se každoročně v den slavnosti také konají bohoslužby. Letošní bohoslužba bude na Strahově slavena ve středu 6. června 2018 v 18.00 hod.

Svatý Norbert je jedním z českých zemských patronů a je často vzýván jako pomocník pro dobrý porod.

Autor: OPraem-Ji

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter