Radio Vaticana
Aktuální zprávy najdete ZDEČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Vatican news

Katolický týdeník

RC Monitor

Slavnost sv. Norberta z Xanten - 6. 6. 2018

Publikováno: 13.5.2018 v 07:36

Ve středu 6. června 2018 si připomeneme zakladatele řádu premonstrátů a arcibiskupa z Magdeburku, sv. Norberta. V naší farnosti při mši svaté slavené v 8.00 v kostele sv. Jakuba. Večerní bohoslužba v tento den není.


Řád premonstrátských řeholních kanovníků byl založen Norbertem z Xanten (cca1080 – 1134) o Vánocích roku 1121 v údolí Prémontré v dnešní Francii (odtud název premonstráti). Z roku 1124 se nám dochovalo první úřední schválení řádu od kardinálů Petra a Řehoře, legátů papeže Kalixta II. Konečné potvrzení tohoto schválení se Norbertovi dostalo od papeže Honoria II. v roce 1126. Premonstrát­ští řeholní kanovníci ve světě působí bez přerušení již přibližně 890 let.

Do českých zemí premonstráti přicházejí poměrně brzy po založení řádu. Klášter Strahov byl založen 9 let po Norbertově smrti a klášter Želiv 15 let. Oba kláštery byly založeny z opatství Steinfeld v Porýní.

Do Jihlavy premonstráti přinesli kromě spirituality mnohé prvky kulturní i architektonické. Jsou přítomni v naší farnosti od jejího vzniku v 13. století. Nejdříve to byli premonstráti želivští a později, od roku 1591 dodnes, jsou to premonstráti strahovští.

O životě sv. Norberta si můžete přečíst více ZDE.

Ostatky sv. Norberta jsou od roku 1627 ve Strahovském klášteře v Praze, nad oltářem kaple sv. Norberta v opatské bazilice Nanebevzetí Panny Marie, kde se každoročně v den slavnosti také konají bohoslužby. Letošní bohoslužba bude na Strahově slavena ve středu 6. června 2018 v 18.00 hod.

Svatý Norbert je jedním z českých zemských patronů a je často vzýván jako pomocník pro dobrý porod.

Autor: OPraem-Ji

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Všechna rozmanitost, všechen půvab, všechna krása života se skládá ze stínů a světla.
Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910), ruský spisovatel a filosof
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

7.5.2018
Na webu byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé spodní části stránky.

13.3.2018
Přehled velikonočních bohoslužeb najdete v menu "Bohoslužby > VELIKONOCE 2018".

10.3.2018
Info pro ministranty k velikonoční liturgii 2018 v menu "Farní aktivity > Ministranti".

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

15.12.2017
Přehled letošních vánočních bohoslužeb najdete přes menu "Bohoslužby".

27.11.2017
Na webu byla přidána nová záložka, více v menu "Péče o objekty > Další informace".

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter