Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Kříž u kaple Panny Marie Bolestné bude obnoven - červen 2018

Publikováno: 17.6.2018 v 12:12

Další z jihlavských památek bude díky péči strahovských premonstrátů brzy restaurována. Tentokrát se jedná o kříž, stojící na Jakubském náměstí u kostela sv. Jakuba.


Mariánská kaple u kostela sv. Jakuba posvěcena v roce 1703, s gotickým sousoším Piety, slouží věřícím a návštěvníkům každodenně k modlitbě, především v čase před a po bohoslužbách konaných v kostele, a během roku rovněž k pravidelným pondělním ranním bohoslužbám v této kapli. U severozápadní vnější zdi kaple se od konce 19. století nachází litinový kříž z roku 1823, který je součástí památkové rezervace a je v havarijním stavu.

Kámen je silně znečištěn s menšími úbytky hmoty a prasklinami, spárování je dožilé. Základ objektu je nedostatečný, proto se celý kříž naklání vpravo. Litinové a kovové části nesou lokálně stopy silné koroze s vrstvami odlupujících nátěrů. Sokl je silně poškozen díky nevhodné vnitřní vyzdívce z cihel. Mechanicky poškozen je i litinový kříž. V oblasti patky je roztržen a provizorně stažen ocelovou svorkou. V polovině kříže jsou stopy novodobých svarů a lokálního vyztužení. Chybí zadní strana uzavírající kříž. Zlacené prvky korpusu Krista a nápisové pásky jsou lokálně poškozeny prostupující korozí. Kovová ohrádka kříže nese stopy mechanického poškození a deformací, lokálně chybějí některé části (špice prutů a rohových stojek).

Obnova (restaurování) kříže na Jakubském náměstí je přínosem pro zlepšení kulturního prostředí památkové rezervace centra města Jihlavy.

Dodavatelem prací je firma MARSTON-CZ, s.r.o. Realizace: květen až září 2018.


Celkové náklady projektu jsou ve výši 187.671,– Kč,

z toho dotace z Fondu Vysočiny je ve výši 37,43 %,
soukromé zdroje příjemce Královské kanonie premonstrátů na Strahově ve výši 62,57 %.

Na restaurování přispěla firma TRIMEX Jihlava, spol. s r.o. ve výši 20 tis. Kč.


Můžeme se tedy těšit, že další z jihlavských památek týkající se nejen svatojakubské farnosti bude opět díky péči Královské kanonie premonstrátů na Strahově brzy obnovena.

Po opětovném instalování památky na své místo po její obnově na podzim letošního roku bude kříž slavnostně požehnán. Termín bude oznámen.

Informace k obnově objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.
Autor: P. Petr, J. Stefan

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Všechna rozmanitost, všechen půvab, všechna krása života se skládá ze stínů a světla.
Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910), ruský spisovatel a filosof
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

13.3.2018
Přehled velikonočních bohoslužeb najdete v menu "Bohoslužby > VELIKONOCE 2018".

10.3.2018
Info pro ministranty k velikonoční liturgii 2018 v menu "Farní aktivity > Ministranti".

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

15.12.2017
Přehled letošních vánočních bohoslužeb najdete přes menu "Bohoslužby".

27.11.2017
Na webu byla přidána nová záložka, více v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter