Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Týden po slavnosti Narození sv. Jana Křtitele

Publikováno: 22.6.2018 v 18:42

Farní ohlášky pro týden po slavnosti Narození sv. Jana Křtitele
(od 24. 6. do 1. 7. 2018)

Liturgický kalendář
Ne  – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Po  –
Út  –
St  –
Čt  – Památka sv. Ireneje, biskupa, mučedníka
Pá  – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze
So  –
Ne  – 13. neděle v mezidobí B


V pondělí 25. 6. a v úterý 26. 6. nejsou v kostele sv. Jakuba večerní mše svaté, jsou pouze bohoslužby ranní v 8.00. V oba tyto dny je možné večerní mše svaté navštívit v kostele Matky Boží.

V pátek 29. 6. je slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla. V naší diecézi také slavnost hlavních patronů. Bohoslužby jsou jako obvykle v pátek.

Příští neděli 1. 7. jsou poutní bohoslužby v Rančířově v 11.00 a ve farnosti Vyskytná nad Jihlavou na Bílém Kameni v 15.00.

Slavnost patrona naší farnosti a farního kostela, sv. Jakuba apoštola, budeme slavit letos ve středu 25. 7. v 18 hodin. Hlavním celebrantem poutní bohoslužby bude P. Metoděj Ján Lajčák, O.Praem., novokněz Kanonie premonstrátů v Nové Říši. V závěru poutní bohoslužby budete moci přijmout novokněžské požehnání, s kterým jsou spojeny plnomocné odpustky. Již nyní Vás srdečně zveme.

A již nyní také zveme na začátek srpna, kdy v pátek 3. 8. naší farnost krátce navštíví vedoucí pracoviště Vatikánské observatoře v Arizoně, P. Pavel Gábor, S.J., Ph.D. V kostele sv. Jakuba bude mít ráno v 8.00 mši svatou s promluvou a bezprostředně po ní pak i přednášku s promítáním na téma „Jsme ve vesmíru sami?“. Vstup je volný, informace najdete na stránkách farnosti a vývěskách kostelů.


Přejeme všem požehnanou neděli a celý týden.
Další informace na webu farnosti a na vývěskách.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter