Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Týden po 13. neděli v mezidobí

Publikováno: 30.6.2018 v 23:14

Farní ohlášky pro týden po 13. neděli v mezidobí
(od 1. do 8. 7. 2018)

Liturgický kalendář
Ne  – 13. neděle v mezidobí B
Po  –
Út  – Svátek sv. Tomáše, apoštola
St  – Památka sv. Prokopa, opata
Čt  – Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, hlavních patronů Moravy
Pá  –
So  –
Ne  – 14. neděle v mezidobí B


V době letních prázdnin v červenci a srpnu platí letní pořad bohoslužeb během týdne. Tzn. pondělí až čtvrtek jsou bohoslužby ranní. Pátek, sobota a neděle jsou beze změny. Bohoslužby v Psychiatrické nemocnici o letních prázdninách jsou jednou za dva týdny. V prázdninovém čase vám přejeme čas na odpočinek, načerpání nových sil a šťastný návrat z prázdnin nebo dovolené.

Ve čtvrtek je slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Mše svatá v kostele sv. Jakuba je v 8.00. V domově důchodců – Stříbrné terasy v 10:00 a v DPS Lesnov v 15:00. Na Velehradě se v tento den koná národní pouť, hlavní bohoslužba je v tamní bazilice v 10.30. Informace najdete na webu.

Příští neděli 8. 7. je v 11.00 poutní mše svatá v Rosicích (farnost Rančířov). Příští neděli 8. 7. není mše svatá ve Vyskytné nad Jihlavou.

Děkujeme za všechnu dosavadní práci pro farnost všem členům Pastoračního týmu, který ve stávajícím složení po uplynutí funkčního období zaniká. Další informace k novému pastoračnímu týmu budou oznámeny v druhé polovině letošního roku.

Sbírka na bohoslovce z minulé neděle v naší farnosti činila 16.463,– Kč a byla odeslána.


Královská kanonie premonstrátů na Strahově s radostí oznamuje, že v úterý 26. června 2018 se za předsednictví generálního opata premonstrátského řádu Thomase Antona Handgrätingera O.Praem., uskutečnila ve Strahovském klášteře v Praze volba 71. strahovského opata.
Byl jím zvolen P. ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček, PhD., O.Praem., (48), dosavadní administrátor ve farnostech Praha 17-Řepy a Úhonice.
Datum opatské benedikce bude oznámen.


Přejeme všem požehnanou neděli a celý týden.
Další informace na webu farnosti a na vývěskách.

Autor: P. Vavřinec

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter