Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Opatská benedikce na Strahově 15. 8. 2018

Publikováno: 11.8.2018 v 08:59

Informace k benedikci 71. opata strahovského.
Královská kanonie premonstrátů na Strahově s radostí oznamuje, že její nový opat Daniel Peter Janáček, O.Praem., přijme opatskou benedikci z rukou J. Em. Dominika kardinála Duky o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie ve středu 15. srpna 2018 při mši svaté v 10.00 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově.

Jste srdečně zváni!


Bohoslužby v Jihlavě ve středu 15. 8. se z výše uvedeného důvodu konají v kostele Matky Boží v 7.00 a v 17.00, kde slaví zároveň patrocinium kostela (Nanebevzetí Panny Marie).

Po večerní poutní bohoslužbě jste zváni k setkání v prostorách kláštera bratří minoritů.

Mešní úmysl (intenci) zapsaný 15. 8. na ranní mši svatou u nás je přeložen na pátek ráno, nebo si jej můžete nechat přepsat v sakristii kostela sv. Jakuba na jiný termín.


Opatskou benedikci ve Strahovském klášteře můžete sledovat také ve vysílání TELEVIZE NOE.
Přímý přenos LIVE ZDE.

Jak se dostat do Strahovského kláštera? Informace najdete na stránkách opatství STRAHOV.

Autobusové a vlakové spojení z Jihlavy do Prahy najdete například na stránkách IDOS.CZ
(autobusy s odjezdy v 5.15, 6.05, 6.35, 6.48 a 7.15; vlaky s odjezdy v 5.37 přímý, v 6.05 s přes­tupem).

Informaci o zvolení nového strahovského opata najdete na stránkách farnosti ZDE.

(Foto: Opatská volba, Strahovský klášter, Praha / Generální kapitula řádu, Rolduc, Holandsko)

Autor: OPraem-Jihlava

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter