Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Týden po 17. neděli v mezidobí

Publikováno: 29.7.2018 v 06:22

Farní ohlášky pro týden po 17. neděli v mezidobí B
(od 29. 7. do 5. 8. 2018)

Liturgický kalendář
Ne  – 17. neděle v mezidobí B
Po  –
Út  – Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
St  – Památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa, učitele Církve
Čt  –
Pá  –
So  – Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Ne  – 18. neděle v mezidobí B


V úterý 31. 7. si připomínáme ve farnosti patrocinium kostela sv. Ignáce z Loyoly. Mše svatá je v kostele sv. Ignáce v 18 hodin. Ranní mše svatá v úterý není.

V pátek 3. 8. naší farnost navštíví vedoucí pracoviště Vatikánské observatoře v Arizoně, P. Pavel Gábor, SJ. V kostele sv. Jakuba bude mít ráno v 8.00 mši svatou s promluvou a bezprostředně po ní pak i přednášku s promítáním na téma „Jsme ve vesmíru sami?“. Vstup je volný. Srdečně zveme.

Příští neděli 5. 8. bude v 8.30 v kostele sv. Ignáce mše svatá za politické vězně, kterou celebruje P. Cyril Vojtěch Kodet, O.Carm.
Příští neděli 5. 8. není bohoslužba v Rančířově.

Za dva týdny, v neděli 12. 8. bude v 11.00 pouť v kostele sv. Vavřince ve Vyskytné nad Jihlavou.

Královská kanonie premonstrátů na Strahově s radostí oznamuje, že její nový opat Daniel Peter Janáček, O.Praem., přijme opatskou benedikci z rukou J. Em. Dominika kardinála Duky o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie ve středu 15. 8. při mši svaté v 10.00 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově. Jste srdečně zváni!

Bohoslužby v Jihlavě 15. 8. se z výše uvedeného důvodu konají v kostele Matky Boží v 7.00 a v 17.00, kde slaví zároveň patrocinium kostela (Nanebevzetí Panny Marie). Po večerní poutní bohoslužbě jste zváni k setkání v prostorách kláštera bratří minoritů.
Mešní úmysl (intenci) zapsaný na ranní mši svatou 15. 8. u nás je přeložen na pátek ráno, nebo si jej můžete nechat přepsat v sakristii kostela sv. Jakuba na jiný termín.
Opatskou benedikci ve Strahovském klášteře můžete sledovat také v přenosu TV Noe.

Informace a přihlášky k výuce náboženství dětí pro školní rok 2018/19 již najdete ve všech kostelech naší farnosti a také na stránkách farnosti v menu Farní aktivity > Výuka náboženství.

Děkujeme těm, kdo připravili farní kostel (úklid, výzdoba, liturgie) i občerstvení pro kněze k svatojakubské pouti.
Děkujeme rovněž 2 vnímavým seniorům, kteří při návštěvě areálu pro farnost vypleli a vyčistili okrasnou skalku.


Přejeme všem požehnanou neděli a celý týden.
Další informace na stránkách farnosti a na vývěskách.

Autor: P. Petr

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter