Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Den otevřených dveří památek v Jihlavě

Publikováno: 2.9.2018 v 07:53

Koná se v sobotu 8. září 2018. V rámci svatojakubské farnosti budou veřejnosti přístupné v mimořádném čase některé z našich kostelů – farní kostel sv. Jakuba Většího (mimo věže) a kaple Panny Marie Bolestné, kostel sv. Ignáce z Loyoly a kostel sv. Jana Křtitele.


Kostel sv. Jakuba Většího, kaple Panny Marie Bolestné

 • otevřeno od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do 16.00 (od 11.00 pak probíhá v kostele liturgická akce)
 • v kostele je přístupné síňové trojlodí s přilehlými kaplemi a barokní mariánská kaple se starší jihlavskou Pietou (cca 1330)
 • prohlídka s odborným výkladem je v 9.00 (Mgr. Zimola)
 • vstup do kostela a mariánské kaple je zdarma. Příspěvek pro kostel je možné vložit do kostelní pokladničky umístěné v kostele nebo jako dar vkladem na účet farnosti – viz menu „Kontakty“

Z důvodu generální opravy krovu a pláště střechy kostela (2017 až 2019), která probíhá díky péči premonstrátů z Královské kanonie premonstrátů na Strahově a souvisejících činností ve věži kostela, je vyhlídková věž uzavřena. Základní informace k opravě najdete na informačním panelu umístěném na průčelí kostela vpravo od hlavního vchodu. Průběh prací můžete sledovat v aktuální fotogalerii a v archivu na stránkách farnosti ZDE.


Kostel sv. Ignáce z Loyoly

 • otevřeno od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do 16.00
 • v kostele je přístupná hlavní loď a boční kaple s mladší jihlavskou Pietou (cca 1400)
 • prohlídky s odborným výkladem jsou v 10.00 a v 15.00 (Mgr. Novák)
 • vstup do kostela je zdarma. Příspěvek pro kostel je možné vložit do kostelní pokladničky umístěné v kostele nebo jako dar vkladem na účet farnosti – viz menu „Kontakty“

Kostel sv. Jana Křtitele

 • otevřeno od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do 16.00
 • v kostele je přístupná hlavní loď
 • prohlídky s odborným výkladem jsou v 10.00 a v 14.00 (PhDr. Svěrák)
 • vstup do kostela je zdarma. Příspěvek pro kostel je možné vložit do kostelní pokladničky umístěné v kostele nebo jako dar vkladem na účet farnosti – viz menu „Kontakty“ 

Plakát k celé akci najdete na stránkách jihlava.cz ZDE (pdf).Katolický kostel je posvátné bohoslužebné místo. Ticho uvnitř využijte jako příležitost k modlitbě. Při prohlídce kostela, prosíme, respektujte sakrální prostor. Do kostela se nevstupuje s jídlem ani se zvířaty. Pořízení fotografie na památku je možné, fotografování a filmování detailů vybavení bez souhlasu vlastníka není dovoleno. Při vstupu si, prosíme, vypněte také zvuk mobilního zařízení, abyste nerušili ostatní návštěvníky kostela. Děkujeme.

Děkujeme rovněž konkrétním farníkům za čas a spolupráci v kostelech v době celé akce.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter