Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Připomeneme si výročí posvěcení kostela v Malém Beranově

Publikováno: 24.9.2018 v 12:10

V neděli 7. října 2018 si v Malém Beranově při mši svaté v 9.30 připomeneme 79. výročí posvěcení místního kostela.


Vzniku maloberanovského kostela předcházelo několik událostí: 1. světová válka, nejistota z osudu milovaného bratra padnuvšího do zajetí; slib poděkovat Bohu a vystavět svatý Kříž, pokud se bratr nalezne. Po šťastném návratu a vzájemném shledání vzniká malá kaplička, vystavěná Janem Kodetem v tarasu vlastní zahrádky (1928). Léta následující, touha místních věřících a občanů po prostornější kapli, konání pobožností a další události, předznamenaly přípravy a plány k stavbě budoucího kostela, jehož velkým příznivcem byl i tehdejší kaplan u premonstrátů v Jihlavě u sv. Jakuba, P. Bohuslav Jarolímek. Byly také zahájeny sbírky pro novostavbu.

V roce 1936 byl ve Strahovském klášteře v Praze účasten obřadu řeholních slibů mladý pražský architekt ing. Čermák. Tam se mu Bohuslav Jarolímek zmínil o zbožném, ale těžko splnitelném úmyslu občanů Malého Beranova, který si během svého působení na jihlavské faře upřímně oblíbil. Architekt projevil o věc srdečný zájem a slíbil, že plány k stavbě kostela vypracuje zdarma. Královská kanonie premonstrátů na Strahově již zakoupila pro kostel vhodný pozemek a myšlenka nabývala jasnější podoby. Odtud byl pak jen krok k požehnání základního kamene (6. 6. 1937).

Kostel se podařilo postavit ve velmi krátké době. Nový kostel byl zasvěcen Božskému Srdci Páně a posvětil jej 8. října 1939 strahovský opat koadjutor J.M. Bohuslav Stanislav Jarolímek, O.Praem., za účasti velkého počtu věřících a kněží z okolí.

Krátké připomenutí těchto dějin můžeme zakončit slovy Vladimíra Urbánka, který píše „(to) jak tento kostel vznikl je vlastně podivuhodná historie, která svědčí, že nad vší nepřízní doby vítězí láska“.


8. říjen v letošním roce připadne na pondělí.
Připomínka 79 let od posvěcení se bude konat při nedělní mši svaté 7. října 2018.Smutným během dějin následujících pak bylo, že jen 11 let od posvěcení kostela v Malém Beranově byl opat Bohuslav zatčen jako poslední oběť komunisty připravovaného monstrprocesu „Zela a spol.“ (1950) a v prosinci téhož roku byl odsouzen k 20 letům vězení. Umírá 31. ledna 1951 ve vězeňské nemocnici v Praze na Pankráci.

I některé současné události církevní po roce 2015 jsou neméně zajímavé a patrně až budoucnost (a s jistotou Budoucnost) je dokáží osvětlit…


(Zdroj: Chrám Božského Srdce Páně v Malém Beranově, Karmelitánské nakladatelství, 1999; Archiv farnosti a kanonie.)
Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter