Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Jihlavu navštívil nejvyšší představený premonstrátského řádu

Publikováno: 9.10.2018 v 22:45

V úterý 9. října 2018 navštívil komunitu strahovských premonstrátů v Jihlavě generální opat premonstrátského řádu Jos Wouters.


Generální opat si během návštěvy v Jihlavě prohlédl kostel sv. Jakuba Většího, na kterém aktuálně probíhá kompletní oprava krovu a střechy, také centrum města a navštívil další kostely v rámci naší farnosti v Jihlavě a v Malém Beranově. Návštěva pak pokračovala v prostorách řeholního domu ve společném rozhovoru, kdy se opat Jos zajímal rovněž o některé zdejší aktuální otázky. Setkání v srdečné atmosféře skončilo až ve večerních hodinách.

Ampl.mus D. Jos Wouters, O.Praem. (58) je nástupcem sv. Norberta a 65. generálním opatem Řádu premonstrátských řeholních kanovníků. Do funkce byl zvolen na zasedání celořádové kapituly v nizozemském Rolducu 24. července 2018. Původně byl opatem belgické kanonie Averbode. Je odborníkem v oblasti kanonického a církevního práva, studium absolvoval na římské Papežské univerzitě Gregoriana a doposud působil mj. na Fakultě kanonického práva Katolické univerzity v Lovani. Sídlem generálního opata je Řím, kde také zastupuje premonstrátský řád u Svatého stolce. Mluví několika světovými jazyky.
Autor: OPraem-Jihlava

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter