Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Za blahoslaveným Jakubem Kernem do rakouského Gerasu

Publikováno: 22.10.2018 v 17:55

V sobotu 20. října 2018 jihlavská komunita premonstrátů společně s několika mládežníky, ministranty a farníky navštívila hrob rakouského premonstráta, blahoslaveného P. Jakuba Kerna v Gerasu.

Bylo to v den liturgické památky tohoto mladého kněze (1897 – 1924), kterého do seznamu blahoslavených katolické církve zapsal papež Jan Pavel II. při své apoštolské cestě do Rakouska, konkrétně při slavnostní bohoslužbě ve Vídni 21. června 1998.

V podvečer jsme se zúčastnili modlitby nešpor s místní premonstrátskou komunitou v klášterním kostele, kterým je původní románská bazilika přestavěna v době baroka a prohlédli si zajímavý areál kláštera, který byl založen již v roce 1153.

V 19.30 jsme pak byli v zaplněném kostele účastni slavnostní bohoslužby ke cti blahoslaveného Jakuba Kerna, kterou celebroval rakouský vojenský ordinář, biskup Dr. Werner Freistetter, společně s převorem-administrátorem geraské kanonie Conradem Kurtem Müllerem O.Praem., generálním postulátorem premonstrátského řádu Dr. Gabrielem Wolfem O.Praem. z Říma, místní komunitou kněží a bratří, s kněžími strahovské kanonie (z komunit v Jihlavě a ve Znojmě), a s dalšími kněžími např. z Nigérie.

V závěru bohoslužby generální postulátor řádu seznámil přítomné s čerstvým zázrakem uzdravení na přímluvu bl. Jakuba Kerna, které se odehrálo ve Spojených státech amerických a kterého lékařská dokumentace je nyní podrobena odbornému prozkoumání. Následovalo procesí se svícemi a s ostatky geraského blahoslaveného a závěrěčné „Te Deum“ v klášterním kostele, včetně možnosti individuálního požehnání ostatky blahoslaveného.

K naší premonstrátské spiritualitě patří pohostinnost, a tak i v Rakousku sobotní večer pokračoval přátelským „agapé“ v prostorách geraského kláštera pro všechny zúčastněné poutníky. Za vydařenou pouť patří Deo gratias! Do Jihlavy jsme se vrátili až v pozdních nočních hodinách.

V Rakousku dnes existují tři naše kanonie – Stift Wilten (Tirol), Stift Schlägl (Oberösterreich) a Stift Geras (Niederösterreich). Premonstráti z těchto klášterů spravují svým kanoniím inkorporované farnosti a v duchovní správě působí v dalších farnostech diecézních. Hospodaří také ve svých lesích a v dalších činnostech typických pro starobylé kláštery po staletí, jako jsou výroba piva, zemědělství apod. V Gerasu například také chov ryb (Geraser Stiftskarpfen).

Tuto akci podpořila: Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Děkujeme!

(Foto: Účastníci)
Autor: P.Vavřinec, P.Hyacint, P.Petr

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter