Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Za blahoslaveným Jakubem Kernem do rakouského Gerasu

Publikováno: 22.10.2018 v 17:55

V sobotu 20. října 2018 jihlavská komunita premonstrátů společně s několika mládežníky, ministranty a farníky navštívila hrob rakouského premonstráta, blahoslaveného P. Jakuba Kerna v Gerasu.

Bylo to v den liturgické památky tohoto mladého kněze (1897 – 1924), kterého do seznamu blahoslavených katolické církve zapsal papež Jan Pavel II. při své apoštolské cestě do Rakouska, konkrétně při slavnostní bohoslužbě ve Vídni 21. června 1998.

V podvečer jsme se zúčastnili modlitby nešpor s místní premonstrátskou komunitou v klášterním kostele, kterým je původní románská bazilika přestavěna v době baroka a prohlédli si zajímavý areál kláštera, který byl založen již v roce 1153.

V 19.30 jsme pak byli v zaplněném kostele účastni slavnostní bohoslužby ke cti blahoslaveného Jakuba Kerna, kterou celebroval rakouský vojenský ordinář, biskup Dr. Werner Freistetter, společně s převorem-administrátorem geraské kanonie Conradem Kurtem Müllerem O.Praem., generálním postulátorem premonstrátského řádu Dr. Gabrielem Wolfem O.Praem. z Říma, místní komunitou kněží a bratří, s kněžími strahovské kanonie (z komunit v Jihlavě a ve Znojmě), a s dalšími kněžími např. z Nigérie.

V závěru bohoslužby generální postulátor řádu seznámil přítomné s čerstvým zázrakem uzdravení na přímluvu bl. Jakuba Kerna, které se odehrálo ve Spojených státech amerických a kterého lékařská dokumentace je nyní podrobena odbornému prozkoumání. Následovalo procesí se svícemi a s ostatky geraského blahoslaveného a závěrěčné „Te Deum“ v klášterním kostele, včetně možnosti individuálního požehnání ostatky blahoslaveného.

K naší premonstrátské spiritualitě patří pohostinnost, a tak i v Rakousku sobotní večer pokračoval přátelským „agapé“ v prostorách geraského kláštera pro všechny zúčastněné poutníky. Za vydařenou pouť patří Deo gratias! Do Jihlavy jsme se vrátili až v pozdních nočních hodinách.

V Rakousku dnes existují tři naše kanonie – Stift Wilten (Tirol), Stift Schlägl (Oberösterreich) a Stift Geras (Niederösterreich). Premonstráti z těchto klášterů spravují svým kanoniím inkorporované farnosti a v duchovní správě působí v dalších farnostech diecézních. Hospodaří také ve svých lesích a v dalších činnostech typických pro starobylé kláštery po staletí, jako jsou výroba piva, zemědělství apod. V Gerasu například také chov ryb (Geraser Stiftskarpfen).

Tuto akci podpořila: Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Děkujeme!

(Foto: Účastníci)
Autor: P.Vavřinec, P.Hyacint, P.Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter