Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Záchrana kamenné desky s reliéfem – listopad 2018

Publikováno: 6.11.2018 v 17:22

Strahovští premonstráti nechali zrestaurovat další jihlavskou památku. Jedná se o kamennou desku s plastickým reliéfem znázorňujícím křesťanskou lásku „Charitas“.


V první polovině roku 2018 jsme přistoupili k vyjmutí poškozené desky ze severní obvodové zdi oplocení areálu řeholního domu a fary (z ulice Joštova), kde tato byla již v minulosti druhotně umístěna ze svého původního místa.

Jedná se o pozdně renesanční kamennou desku obdélníkového tvaru (o rozměrech 111,5×136×10 cm) vyrobenou z mramoru. Deska samotná jako i plastický reliéf tématu byly silně poškozeny, např. chybějící části postav, ulomený obvodový profil, v horní části desky prasklina, která musela být v průběhu restaurování zpevněna nerezovými prvky atd. Po obvodu reliéfu je zdobený německý nápis, v českém překladu: LÁSKU NEJVĚTŠÍ CTNOST UKÁZAL KRISTUS PÁN. PROKAZUJ LÁSKU BLIŽNÍMU SVÉMU A TAK BUDEŠ CENĚN JAKO KŘESŤAN.

Postup restaurování byl projednán oddělením uměleckých sbírek a fondů kanonie s příslušnými orgány památkové péče MMJ a NPÚ ú.o.p. v Telči. Stejně tak i nové umístění památky po ukončení prací.

Památka je nyní osazena na čtyřech nových kovaných prvcích v pohledové zdi vnitřního průjezdu hlavního vstupu do budovy řeholního domu a fary (z ulice Lazebnická). Vlastní i přiléhající zeď bude (v příhodných vnějších teplotách) náležitě upravena tak, aby památka lépe vynikla. Věříme, že nové umístění umožní uchovat restaurovaný reliéf bez dalšího poškozování i pro budoucí generace. V původním umístění u popelnic na ulici Joštova totiž reliéf trpěl nejenom povětrnostními vlivy, ale především vandalismem.

Restaurátorské práce v požadované kvalitě provedl ve svém ateliéru v Řevnici kameník Tomáš Váňa. Po ukončení prací byl reliéf na přelomu října a listopadu převezen zpět do Jihlavy a instalován.


Záchrana této památky byla možná díky zájmu strahovských premonstrátů a
byla pokryta z prostředků Královské kanonie premonstrátů na Strahově.


Informace k obnově objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.

(Jazyková konzultace: Strahovská knihovna)
Autor: P. Petr

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter