Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Záchrana kamenné desky s reliéfem – listopad 2018

Publikováno: 6.11.2018 v 17:22

Strahovští premonstráti nechali zrestaurovat další jihlavskou památku. Jedná se o kamennou desku s plastickým reliéfem znázorňujícím křesťanskou lásku „Charitas“.


V první polovině roku 2018 jsme přistoupili k vyjmutí poškozené desky ze severní obvodové zdi oplocení areálu řeholního domu a fary (z ulice Joštova), kde tato byla již v minulosti druhotně umístěna ze svého původního místa.

Jedná se o pozdně renesanční kamennou desku obdélníkového tvaru (o rozměrech 111,5×136×10 cm) vyrobenou z mramoru. Deska samotná jako i plastický reliéf tématu byly silně poškozeny, např. chybějící části postav, ulomený obvodový profil, v horní části desky prasklina, která musela být v průběhu restaurování zpevněna nerezovými prvky atd. Po obvodu reliéfu je zdobený německý nápis, v českém překladu: LÁSKU NEJVĚTŠÍ CTNOST UKÁZAL KRISTUS PÁN. PROKAZUJ LÁSKU BLIŽNÍMU SVÉMU A TAK BUDEŠ CENĚN JAKO KŘESŤAN.

Postup restaurování byl projednán oddělením uměleckých sbírek a fondů kanonie s příslušnými orgány památkové péče MMJ a NPÚ ú.o.p. v Telči. Stejně tak i nové umístění památky po ukončení prací.

Památka je nyní osazena na čtyřech nových kovaných prvcích v pohledové zdi vnitřního průjezdu hlavního vstupu do budovy řeholního domu a fary (z ulice Lazebnická). Vlastní i přiléhající zeď bude (v příhodných vnějších teplotách) náležitě upravena tak, aby památka lépe vynikla. Věříme, že nové umístění umožní uchovat restaurovaný reliéf bez dalšího poškozování i pro budoucí generace. V původním umístění u popelnic na ulici Joštova totiž reliéf trpěl nejenom povětrnostními vlivy, ale především vandalismem.

Restaurátorské práce v požadované kvalitě provedl ve svém ateliéru v Řevnici kameník Tomáš Váňa. Po ukončení prací byl reliéf na přelomu října a listopadu převezen zpět do Jihlavy a instalován.


Záchrana této památky byla možná díky zájmu strahovských premonstrátů a
byla pokryta z prostředků Královské kanonie premonstrátů na Strahově.


Informace k obnově objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.

(Jazyková konzultace: Strahovská knihovna)
Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter