Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Kříž se opět vrátil na své místo u mariánské kaple - listopad 2018

Publikováno: 8.11.2018 v 22:25

Obnovenou památkou v letošním roce je také kříž stojící na Jakubském náměstí, u severozápadní obvodové zdi kaple Panny Marie Bolestné.


V červnu letošního roku 2018 jsme přistoupili k obnově poškozeného litinového kříže a souvisejících částí jeho umístění – viz zpráva na stránkách farnosti Kříž u kaple Panny Marie Bolestné bude obnoven – červen 2018. Všechny součásti byly demontovány a převezeny do ateliéru firmy MARSTON-CZ, s.r.o., kde probíhalo odborné restaurování včetně doplnění poškozených a chybějících prvků.

Po ukončení těchto prací a úpravě kamenného základu (oprava, čištění atd.) již zde v Jihlavě, byl kříž opětovně přepraven zpět a začátkem listopadu instalován na svém původním místě u mariánské kaple. V těchto dnech jsou pak dokončovány poslední detaily umístění.

Věříme, že obnova této památky přispěje ke zkrášlení prostoru Jakubského náměstí.


Restaurování této památky proběhlo z prostředků Královské kanonie premonstrátů na Strahově
s finanční podporou Kraje Vysočina a firmy TRIMEX Jihlava, spol.s r.o.


Informace k obnově objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.
Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter