Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Poškozená střecha kostela sv. Ignáce - listopad 2018

Publikováno: 25.11.2018 v 22:52

V listopadu letošního roku došlo k poškození části střechy kostela sv. Ignáce z Loyoly na Masarykově náměstí.


Začátkem listopadu došlo k havarijní situaci, poškození části střechy nad severní stranou lodě kostela. Poškození se týká střešní krytiny, krovu, oplechování a dalších součástí střechy. Bezprostředně po zjištění této události (5. 11.) farnost o situaci informovala technika stavebních investic pro jihlavské děkanství a stavební oddělení Biskupství Brněnského k řešení vzniklé havárie.

Oprava poškozené části střechy byla provedena začátkem prosince (7. a 10. 12.) tak, aby byl objekt kostela zabezpečen přes nejbližší zimní období. Poškozené části konstrukce krovu a laťování byly nahrazeny novými prvky s provedeným impregnačním nátěrem, na které byl položen asfaltový pás.

Dle požadavků stavebního technika Biskupství Brněnského práce provedla firma IS MONT spol. s r.o., Jihlava.

Náklady ve výši cca 20 tis. Kč pokryla Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava z vlastních prostředků.

Informace k obnově a údržbě objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.
Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter