Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Poškozená střecha kostela sv. Ignáce - listopad 2018

Publikováno: 25.11.2018 v 22:52

V listopadu letošního roku došlo k poškození části střechy kostela sv. Ignáce z Loyoly na Masarykově náměstí.


Začátkem listopadu došlo k havarijní situaci, poškození části střechy nad severní stranou lodě kostela. Poškození se týká střešní krytiny, krovu, oplechování a dalších součástí střechy. Bezprostředně po zjištění této události (5. 11.) farnost o situaci informovala technika stavebních investic pro jihlavské děkanství a stavební oddělení Biskupství Brněnského k řešení vzniklé havárie.

Oprava poškozené části střechy byla provedena začátkem prosince (7. a 10. 12.) tak, aby byl objekt kostela zabezpečen přes nejbližší zimní období. Poškozené části konstrukce krovu a laťování byly nahrazeny novými prvky s provedeným impregnačním nátěrem, na které byl položen asfaltový pás.

Dle požadavků stavebního technika Biskupství Brněnského práce provedla firma IS MONT spol. s r.o., Jihlava.

Náklady ve výši cca 20 tis. Kč pokryla Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava z vlastních prostředků.

Informace k obnově a údržbě objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.
Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter