Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Adventní snažení pro děti při nedělní liturgii

Publikováno: 2.12.2018 v 09:29

Bude probíhat ve farnosti opět díky některým maminkám, které toto snažení připravili. Každou adventní neděli, ve farním kostele sv. Jakuba při mši svaté za farnost v 10.30 a v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova při mši svaté v 9.30. V kostele sv. Jakuba bude navíc v úvodu liturgie opět i průvod dětí s lucerničkami.

Ve farním kostele sv. Jakuba (Jihlava)

Kontaktní osoba: B. Piáčková

Milé děti,
pojďme společně vytvořit BETLÉM v našem farním kostele sv. Jakuba. Betlém je nejen místo na mapě nebo obraz připomínající událost narození Ježíše popsanou v Bibli. Betlém je totiž i připomínkou veliké radosti z naděje, kterou přináší nově narozený život. Pojďme společně vytvořit Betlém, který bude pro každého z nás originální, tím co do něj přineseme.


4. NEDĚLE ADVENTNÍ 23. 12. 2018

Společně se snažíme vytvářet betlém, který bude pro každého z nás. Pojďme si poslechnout legendu o tom, jak svatý František z Assisi poprvé ztvárnil Ježíšovo narození.

Stalo se to roku 1223 v jeskyni v lese u Greccia v Itálii. Když svatý František uvažoval o Ježíšově narození, zatoužil znovu prožít okamžik, kdy Maria držela v náručí právě narozené dítě, a šel na to s vynalézavostí. Postavil otevřenou chatku s jeslemi, vypůjčil si oslíka a vola, aby stáli nad jeslemi, požádal jednoho muže a ženu, aby představovali svatého Josefa a Marii, připravil ovečky, slámu, všecko živé a skutečné. Jen živé dítě Františkovi nepůjčili, ale to mu nevadilo. Legenda potom vypráví, že betlémská scéna stála jako opravdová a nad ní se klenula skutečná noc. Tehdy vyběhl František, aby jako pastýři přispěchal k jeslím a uviděl onen veliký zázrak lásky a života: dítě na matčině klíně. Zdálo se mu, že on sám patří do této scény. Betlém může opravdu být pro každého. František pronesl hluboká slova o bohatství, které může mít každý i když je chudý. Záleží jen na tom, jestli budeme pozorní a vděční a nebudeme všechno, co máme brát jako samozřejmost.

Úkol do Štědrého dne:

Zkusme si i my představit sami sebe v betlémské události.
Nakreslete sebe a nezapomeňte přikreslit i to, co je pro vás charakteristic­ké…v čem jste výjimeční, dobří, co máte rádi.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 16. 12. 2018

Při našem společném tvoření nás stále provází jedna myšlenka: Betlém může být pro každého, i pro mne. Betlém se stává místem setkání všech lidí bez rozdílu majetku i náboženství. Všichni lidé dobré vůle můžou prostřednictvím příběhu o narození Ježíše zakoušet radost z nového života, z obdarování.

Pojďme se společně zamyslet nad tím, jestli není v našem okolí, v našem městě, v naší škole někdo, kdo by potřeboval ujistit o naději a radosti, kterou nám přináší narozený Ježíš. Není v našem okolí někdo smutný, nemocný, bez domova, sám?

Úkol na další neděli:

Mladší děti! Nutně potřebujeme do betléma ovečky! Vytvořte prosím ovečky a do jejich huňaté vlny můžete poprosit rodiče, ať vepíšou prosbu za někoho potřebného.
Starší děti! Zamyslete se, prosím, nad textem nahoře a zkuste nakreslit někoho, kdo potřebuje potěšit.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 9. 12. 2018

Vytváření betlémů patří ke kulturní tradici naší země. Betlém, ale může vzniknout všude. Betlém je „pro každého“. Může vzniknout v Africe stejně jako v Indii nebo Peru.

Město Betlém, kde se Ježíš narodil, si můžete zkusit najít na mapě a také můžete zjistit, že krajina této země je úplně odlišná jako u nás. Pojďme ale v našem betlémě nyní vytvořit krajinu, kterou známe ze svého okolí, tak abychom si dokázali sami sebe představit, jak přicházíme za narozeným Ježíšem.

Úkol na další neděli:

Jistě máte ve svém okolí nějaký oblíbený strom nebo keř. Vytvořte ho a přineste.
Kdo bude chtít, může na svůj strom vepsat i poděkování, které by Ježíši rád sdělil.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 2. 12. 2018

Ve středu každého betléma je děťátko, ke kterému přicházejí různí lidé – staří i mladí, chudí i bohatí, moudří i prostí, místní i cizinci. Přinášejí dítěti dary a vyjadřují radost z jeho narození.

My křesťané v této události vidíme velikou lásku Boha k člověku a věříme, že v tomto dítěti se stal Bůh člověkem, aby byl každému z nás nablízku v našem životě.

Není důležité znát, jak to v Betlémě tenkrát vypadalo, ale je důležité vědět, že každý si v tomto betlémském příběhu můžeme najít své místo: rodiče, děti, lidé bez domova, lidé na okraji společnosti (jako byli pastýři) nebo lidé vzdělaní (jako byli mudrci).

Betlém je místo pro každého, ve kterém můžeme zakusit, že náš život má smysl a hodnotu.

Úkol na další neděli:

Přinesme do betléma své domovy.
Nakreslete dům podle svých představ, zvýrazněte dveře – vstup do vašeho příbytku. Dveře nastřihněte, aby se daly otvírat.
Můžete i přikreslit to, co máte na vašem domově nejraději…


V kostele Nejsv. Srdce Ježíšova (Malý Beranov)

Kontaktní osoba: V. Růžičková

Milé děti,
Je tady pro vás zase připraveno adventní snažení. Tentokrát jeho symbolem bude adventní věnec, resp. adventní svícen. Vaším úkolem bude každou neděli prostřednictvím lepení malých papírových plamínků postupně rozsvěcovat jednotlivé svíce na adventním svícnu umístěný za lavicemi ministrantů. Plamínky na svíci nám budou připomínat, že čas narození Světla světa se blíží. Ježíš totiž řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“
Zároveň si můžete domů odnést další plamínek, na kterém budete mít úkol, o který se budete nadcházející týden snažit.

V době adventní máme doma většina z nás adventní věnec nebo adventní svícen. Tak tomu bude také i zde, v kostele. Adventní věnec tu není jen pro ozdobu, ale má také velikou symboliku.

Kruh
Adventní věnec má vždy tvar kruhu, protože nemá ani začátek, ani konec, je symbolem Boha, který je věčný, bez začátku i bez konce.

Větve jehličí
Adventní věnec je vždy udělaný z jehličí. Tyto větve jsou stále zelené, stále živé. Symbolizují Krista, který pro nás zemřel, ale který vstal z mrtvých a nikdy už nezemře. Zelené větve také symbolizují naše nesmrtelné duše. Kristus přichází na tento svět a dává nám věčný život.

Čtyři svíce
Věnec má čtyři svíce, ty symbolizují čtyři týdny adventního období, času přípravy na Vánoce. Na začátku adventu se zapaluje jedna svíce a každý týden přibývá další.

Barva
Barva čtyř svící má také symboliku. Fialové svíce mají zdůraznit ducha kajícnosti a obrácení. Fialová barva nám připomíná, že advent je období přípravy, ve kterém bychom se měli duchovně připravit tak, aby naše duše mohla přijmout Krista o Vánocích. Růžová svíce se rozžíhá o třetí naděli adventní, která se nazývá „Gaudete (Radujte se)“.
Gaudete je latinské slovo pro radost, symbolizuje prvek radosti uprostřed naší přípravy v duchu kajícnosti a obrácení a upozorňuje nás, že vánoční radost už je téměř zde. Růžová barva se získává smícháním červené a bílé. Bílá znamená radost, kterou slavíme o Vánocích. Červená barva pak symbolizuje lásku, se kterou Bůh Otec posílá svého Syna na svět.(Ve farnosti připraveno s využitím materiálů DKS.)

Autor: B. Piáčková, V. Růžičková

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter