Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Týden po 1. neděli adventní

Publikováno: 25.11.2018 v 22:52

Farní ohlášky pro týden po 1. neděli adventní C
(od 2. do 9. 12. 2018)

Liturgický kalendář
Ne  – 1. neděle adventní C
Po  – Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Út  –
St  –
Čt  – Památka sv. Mikuláše, biskupa
Pá  – Památka sv. Ambrože, biskupa, učitele Církve
So  – Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Ne  – 2. neděle adventní C


Ve farním kostele sv. Jakuba bude opět probíhat v adventu pro děti při nedělní mši svaté v 10.30 adventní snažení a v úvodu adventních nedělí také průvod dětí s lucerničkami. Adventní snažení bude probíhat také v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Dnes si v závěru bohoslužeb můžete do rodiny vzít brožurku „Průvodce adventem“ s myšlenkami pro adventní čas. Je k dispozici v kostelech ve farnosti do rozebrání, v týdnu pak ještě v kostele sv. Jakuba.

V úterý 4. 12. při mši svaté zvláště pro děti v 18.00 v kostele sv. Jakuba přijde mezi děti „svatý Mikuláš“. Srdečně zveme k bohoslužbě děti, rodiče i staré rodiče.

ČKA Jihlava vás zve v úterý 4. 12. v 19.00 do farní učebny k večeru na téma gregoriánského chorálu s P. Christianem Pšeničkou, O.Praem.

Ve čtvrtek 6. 12. je v naší farnosti setkání kněží našeho děkanátu. Ranní koncelebrovaná mše svatá je až v 9.00.

V sobotu 8. 12. je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Bohoslužby jsou dle obvyklého pořadu.

Příští 2. adventní neděli 9. 12. se bude konat v kostele sv. Jakuba a v kapli Panny Marie Bolestné v 17.30 setkání se vzpomínkou a modlitbou za zemřelé děti „Zapalme svíčku“. V 19.00 následuje obvyklá večerní mše svatá.


Přejeme všem požehnanou neděli a celý týden.
Další informace na stránkách farnosti a na vývěskách.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter