Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Týden po Svátku Svaté Rodiny

Publikováno: 29.12.2018 v 09:02

Farní ohlášky pro týden po Svátku Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
(od 30. 12. 2018 do 6. 1. 2019)

Liturgický kalendář
Ne  – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Po  – Sedmý den v oktávu Narození Páně; sv. Silvestra I., papeže
Út  – Slavnost Matky Boží Panny Marie
St  – Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů, učitelů Církve
Čt  –
Pá  –
So  –
Ne  – Slavnost Zjevení Páně C


Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu letošních Vánoc ve všech kostelech ve farnosti.

V pondělí 31. 12. bude v 15.00 mše svatá na poděkování Bohu v poslední den v roce s chvalozpěvem „Te Deum“ a eucharistickým požehnáním.

V úterý 1. 1. 2019 je slavnost Matky Boží Panny Marie. Bohoslužby jsou dle vánočního pořadu, viz Bohoslužby > VÁNOCE 2018–19.

Příští neděli 6. 1. je slavnost Zjevení Páně. Při bohoslužbách požehnáme vodu, kadidlo a křídu. Začátkem roku se dle starobylé církevní praxe také žehnají příbytky a křesťané si označují vstupy do svých domovů.

Tříkrálový koncert ZUŠ Jihlava se bude konat v úterý 8. 1. v 16.30 v kostele sv. Jakuba. Po skončení koncertu následuje obvyklá večerní mše svatá v 18 hodin.

Děkujeme za dary 10.000,– a 4.000,– Kč poskytnuté na provozní náklady farnosti.


Přejeme všem požehnanou neděli a celý týden.
Další informace na stránkách farnosti a na vývěskách.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter