Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Týden po Svátku Svaté Rodiny

Publikováno: 29.12.2018 v 09:02

Farní ohlášky pro týden po Svátku Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
(od 30. 12. 2018 do 6. 1. 2019)

Liturgický kalendář
Ne  – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Po  – Sedmý den v oktávu Narození Páně; sv. Silvestra I., papeže
Út  – Slavnost Matky Boží Panny Marie
St  – Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů, učitelů Církve
Čt  –
Pá  –
So  –
Ne  – Slavnost Zjevení Páně C


Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu letošních Vánoc ve všech kostelech ve farnosti.

V pondělí 31. 12. bude v 15.00 mše svatá na poděkování Bohu v poslední den v roce s chvalozpěvem „Te Deum“ a eucharistickým požehnáním.

V úterý 1. 1. 2019 je slavnost Matky Boží Panny Marie. Bohoslužby jsou dle vánočního pořadu, viz Bohoslužby > VÁNOCE 2018–19.

Příští neděli 6. 1. je slavnost Zjevení Páně. Při bohoslužbách požehnáme vodu, kadidlo a křídu. Začátkem roku se dle starobylé církevní praxe také žehnají příbytky a křesťané si označují vstupy do svých domovů.

Tříkrálový koncert ZUŠ Jihlava se bude konat v úterý 8. 1. v 16.30 v kostele sv. Jakuba. Po skončení koncertu následuje obvyklá večerní mše svatá v 18 hodin.

Děkujeme za dary 10.000,– a 4.000,– Kč poskytnuté na provozní náklady farnosti.


Přejeme všem požehnanou neděli a celý týden.
Další informace na stránkách farnosti a na vývěskách.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter