Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Charitativní úmysl farnosti pro rok 2019

Publikováno: 2.1.2019 v 16:58

Informace o podpoře dalšího konkrétního díla pro období – leden až prosinec 2019.Jako každá farnost, i ta naše, přispívá během roku na různé potřeby v rámci vlastní diecéze a Katolické církve v naší zemi, na různá dobrá díla a také na aktuální či pravidelné potřeby církve ve světě a v misiích. Slouží k tomu diecézním biskupem nebo biskupskou konferencí vyhlášené sbírky během roku.

Od roku 2012 jako farnost každoročně podporujeme navíc jedno další konkrétní dobré dílo. Doposud jsme takto podpořili (přehled dle roků, příspěvek je pak odesílán až v prvním měsíci roku následujícího):

  • 2012 – ODN a stanice Paliativní péče Nemocnice Jihlava
  • 2013 – Cesta 121, o.s., pomoc stárnoucím kněžím a kněžím v nouzi
  • 2014 – Oddělení Paliativní péče Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
  • 2015 – Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích
  • 2016 – Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě
  • 2017 – Stanice Paliativní péče Nemocnice Jihlava
  • 2018 – Klášter kontemplativních sester premonstrátek v Doksanech

Aktuální úmysl:

  • 2019 – Klášter sester trapistek Naší Paní nad Vltavou v Poličanech

Letos podpoříme další kontemplativní klášter v naší zemi. Bližší informace najdete na stránkách https://www.trappistevitorchiano.it/…-pani-cz.asp. Mnozí místo a dílo sester znáte osobně z farního zájezdu konaného v říjnu 2013.

Přispět na tento úmysl je možné opět celoročně – do tímto úmyslem označených kasiček, které se nacházejí na obvyklých místech, v kapli Panny Marie Bolestné u kostela sv. Jakuba nebo v kostele sv. Ignáce.

Děkujeme všem za každoroční spolupráci na životě svatojakubské farnosti, církve a jakémkoliv dobrém díle…

Autor: Hana Konířová, P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter