Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Týden po slavnosti Zjevení Páně

Publikováno: 4.1.2019 v 21:44

Farní ohlášky pro týden po slavnosti Zjevení Páně C
(od 6. do 13. 1. 2019)

Liturgický kalendář
Ne  – Slavnost Zjevení Páně C
Po  –
Út  –
St  –
Čt  –
Pá  –
So  –
Ne  – Svátek Křtu Páně C


Po mši svaté si můžete vzít požehnanou křídu nebo kadidlo. Voda je k dispozici i během týdne ve farním kostele farnosti (kostel sv. Jakuba).

Charitativní úmysl farnosti (označené kasičky v kapli Panny Marie Bolestné u sv. Jakuba a v kostele sv. Ignáce) za uplynulý rok 2018 byl pro Klášter kontemplativních sester premonstrátek v Doksanech, kde se zvláště modlí za nastávající matky, nenarozené děti a bezdětné manžele. Ve výši 14.333,– Kč byl odeslán. – V novém úmyslu pro rok 2019 podpoříme Klášter sester trapistek Naší Paní nad Vltavou v Poličanech. Přispět je možné opět po celý rok do označených kasiček.

V úterý 8. 1. v 16.30 v kostele sv. Jakuba bude Tříkrálový koncert ZUŠ Jihlava, v rámci kterého můžete přispět do Tříkrálové sbírky Charity ČR.

Ve středu 9. 1. v 18.00 se uskuteční vyprávění o půlročních misiích v komunitě Chemin Neuf s Marii Misařovou v africkém Burundi. Akce se koná v prostorách Centra pro rodinu, Chlumova 3.

Příští neděli je svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční doba.

Děkujeme za dar pro farnost 5.000,– Kč.


Přejeme všem požehnanou neděli a celý týden.
Další informace na stránkách farnosti a na vývěskách.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter