Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Týden po slavnosti Zjevení Páně

Publikováno: 4.1.2019 v 21:44

Farní ohlášky pro týden po slavnosti Zjevení Páně C
(od 6. do 13. 1. 2019)

Liturgický kalendář
Ne  – Slavnost Zjevení Páně C
Po  –
Út  –
St  –
Čt  –
Pá  –
So  –
Ne  – Svátek Křtu Páně C


Po mši svaté si můžete vzít požehnanou křídu nebo kadidlo. Voda je k dispozici i během týdne ve farním kostele farnosti (kostel sv. Jakuba).

Charitativní úmysl farnosti (označené kasičky v kapli Panny Marie Bolestné u sv. Jakuba a v kostele sv. Ignáce) za uplynulý rok 2018 byl pro Klášter kontemplativních sester premonstrátek v Doksanech, kde se zvláště modlí za nastávající matky, nenarozené děti a bezdětné manžele. Ve výši 14.333,– Kč byl odeslán. – V novém úmyslu pro rok 2019 podpoříme Klášter sester trapistek Naší Paní nad Vltavou v Poličanech. Přispět je možné opět po celý rok do označených kasiček.

V úterý 8. 1. v 16.30 v kostele sv. Jakuba bude Tříkrálový koncert ZUŠ Jihlava, v rámci kterého můžete přispět do Tříkrálové sbírky Charity ČR.

Ve středu 9. 1. v 18.00 se uskuteční vyprávění o půlročních misiích v komunitě Chemin Neuf s Marii Misařovou v africkém Burundi. Akce se koná v prostorách Centra pro rodinu, Chlumova 3.

Příští neděli je svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční doba.

Děkujeme za dar pro farnost 5.000,– Kč.


Přejeme všem požehnanou neděli a celý týden.
Další informace na stránkách farnosti a na vývěskách.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter