Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Hromnice - 2. 2. 2019

Publikováno: 28.1.2019 v 14:44

V sobotu 2. února 2019 je svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově nazývaný Hromnice. Bohoslužba v naší farnosti se koná v obvyklém čase v 8.00 ve farním kostele sv. Jakuba.


Připomeneme si událost, kdy Josef a Maria přinesli dítě Ježíše do chrámu, aby ho podle Mojžíšova zákona obětovali Hospodinu. Spravedlivý Simeon a prorokyně Anna v něm poznali Mesiáše. Událost nám zaznamenává Lukášovo evangelium (viz Lk 2, 21–40).

Při bohoslužbách 2. února budou požehnány svíce-hromničky (můžete si je přinést). Svíce pak ve svých domovech lze užívat především v čase modlitby.

Inspirujme se Josefem a Marii, kteří kdysi přinesli dítě Ježíše do jeruzalémského chrámu. Přijďme i my prosit Boha o požehnání pro naše děti a za ochranu a dar víry pro ně.


(Foto: Josef, Maria, dítě Ježíš, Anna, Simeon – bronzový detail od německého umělce Egina Güntera Weinerta v jihlavském kostele sv. Jakuba)

Autor: P. Petr

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter