Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Svatoblažejské požehnání - 3. 2. 2019

Publikováno: 28.1.2019 v 14:44

Památka sv. Blažeje letos připadá na neděli 3. února. Svatoblažejské požehnání budeme udělovat hromadně v závěru každé mše svaté.


V roce 313 po Kr. byl v Římské říši vydán edikt, který zajišťoval křesťanům náboženskou svobodu. I přesto byli v Malé Asii křesťané ještě dlouhý čas pronásledováni. Svatý Blažej byl původně lékařem, který se později stal biskupem v Sebastě (dnešní Turecko). Při pronásledování se několik let skrýval, byl odhalen a popraven a s ním také množství sebastských křesťanů.

Svatoblažejské požehnání – dle tradice chránící od bolestí krčních a všeho jiného zla – se uděluje buď jednotlivě vzkládáním rukou se dvěma zkříženými svícemi nebo štolou červené barvy nebo zároveň celému shromáždění věřících. Praxe žehnání jednotlivcům dvěma svícemi vychází z původní mentality východních křesťanů, zdůrazňující „fyzický“ kontakt se svátostinami. Žehná se samozřejmě sílou modlitby.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter