Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Večer pro mladé 15. 2. 2019 - téma: Jak mluvit s druhými o Bohu?

Publikováno: 14.2.2019 v 23:54

Stejně jako v loňském roce je připraven i letos Večer pro mladé lidi z Jihlavy a okolí. Nyní na téma: Jak mluvit s druhými o Bohu? (A má to vůbec smysl?)


Hostem bude tentokrát dlouholetý spirituál českobudějovického biskupského gymnázia a celoživotní skaut P.Josef Prokeš. V posledních letech je díky svým zkušenostem a studiu v Římě zván na konference a duchovní obnovy, týkající se evangelizace v českém prostředí. I proto bude mluvit nejen o vztahu k Bohu a jeho prožívání, ale také o konkrétních zkušenostech, které jeho působení provázejí.

Vše se uskuteční v pátek 15. února 2019 v 19.00 ve farním sálu řeholního domu premonstrátů a fary u sv. Jakuba (vstup je z Jakubského náměstí, první patro).

Uplynulé večery:
Večer pro mladé 11. 5. 2018 – téma: Jako kluka a holku je stvořil….
Večer pro mladé 23. 2. 2018 – téma: Z narkomanky řeholnicí….Autor: P. Hyacint

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter