Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Informace k přípravným činnostem před opravou zvonové stolice na kostele sv. Jakuba

Publikováno: 3.2.2019 v 20:07

Letošní rok s sebou přinese mimo jiné práce na projektové dokumentaci ke kompletní opravě zvonové stolice, trámového stropu a historického heveru kostela sv. Jakuba Většího na Jakubském náměstí.

V lednu letošního roku 2019 byla uzavřena smlouva o dílo mezi vlastníkem kostela sv. Jakuba, Královskou kanonií premonstrátů na Strahově a projekční kanceláří Ing. Vít Mlázovský, Praha na vyhotovení kompletní projektové dokumentace „Oprava zvonové stolice jižní věže, trámového stropu a historického heveru kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě“.

Jedná se o náročný projekt, který je daný rozsahem a nezbytnými přípravnými úkony, což představuje například digitální zaměření stolice, stěn zvonového patra a obrysu věže a báně, dále pak podrobný průzkum stolice, doprovodných trámových konstrukcí a zdiva. Bude nutné provést dendrologický průzkum stolice, štenýře a heveru, podrobný statický výpočet, dále posouzení vlivu zvonění na zdivo věže včetně měření vlnové frekvence věže. Až teprve na základě těchto podkladů bude možné přistoupit k projektování vlastní opravy.

Projekt bude v rozpracovanosti projednáván se zástupci památkové péče.


Cena projektu včetně DPH je ve výši 288.099,– Kč. Termín dokončení je k 31. 10. 2019.


Z toho:
náklady ve výši 128.099,– Kč pokrývá Královská kanonie premonstrátů na Strahově z vlastních prostředků.

Poděkování patří i dárcům, kteří projekt podpořili:
ve výši 100.000,– Kč bohuznámá soukromá osoba (která není z Jihlavy),
ve výši 60.000,– Kč bohuznámá soukromá osoba (z Jihlavy).
Ještě v loňském roce (2018) byla požádána stejná projekční kancelář o vypracování odborného posudku situace. Po provedení podrobné prohlídky jižní věže kostela pak vyhotovila „Posudek zvonové stolice a statických poruch zdiva jižní věže“ i s navrhovanými opatřeními.

Z této zprávy vyplynulo i důrazné doporučení nezvonit až do doby celkové opravy zvonové stolice, příslušenství zvonu a statických poruch věže!

Náklady na vypracování zmíněného odborného posudku pokryla (2018) rovněž Královská kanonie premonstrátů na Strahově, v plné výši z vlastních prostředků.

Po ukončení všech prací na projektové dokumentaci v letošním roce, bude tato nejdůležitějším podkladem k připravované generální opravě, která nás pak čeká. Budeme se pohybovat v delším časovém horizontu, s vynaložením značného objemu finančních prostředků, které lze v této chvíli ještě odhadovat obtížně. V každém případě je jasné, že vlastní oprava se bude pohybovat řádově v milionech Kč.

Toto úsilí (generální opravu) je možné také podpořit na účtu Královské kanonie premonstrátů na Strahově formou účelového finančního daru. Potřebné informace obdržíte na požádání u faráře farnosti.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter