Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Postní snažení pro děti při nedělní liturgii

Publikováno: 3.3.2019 v 09:20

Snažení pro děti o nedělích postní doby bude ve farnosti probíhat opět díky některým maminkám. Jednak ve farním kostele sv. Jakuba při mši svaté v 10.30 a v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Malém Beranově při mši svaté v 9.30 hod.


Farní kostel sv. Jakuba

Postní snažení pro děti v našem farním kostele bude tentokrát s úkoly i pro dospělé. Námětem se staly podklady z brněnského katechetického centra.

V kostele sv. Jakuba bude připravená nástěnka se siluetou kříže a každý týden se u kříže objeví postava s popisem. Děti si budou domů z nedělní bohoslužby odnášet obrázek s úkolem pro daný týden. Zbylé kartičky budou ponechány na stolku vzadu u vývěsky k rozebrání. Vždy tam bude i úkol pro dospělé.

Na vybraných postavách, které se setkaly s Ježíšem v době jeho umučení a smrti na kříži, si všimneme toho, jakým způsobem Ježíši prokázaly lásku. Každou neděli postní doby si připomeneme jednu z postav. Kladné hodnoty, které vybraná postava reprezentuje, nám pak pomohou v následujícím postním týdnu k plnění postního předsevzetí.

Začínáme při bohoslužbě 1. postní neděle 10. 3. 2019 v 10.30 hod.


Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

V Malém Beranově vybraly maminky za námět „strom“ jako symbol kříže.

Strom života v ráji byl vždy dáván do souvislosti s Ježíšovým křížem, protože Kristus jako druhý Adam vykoupil svou obětí na kříži lidstvo a napravil hřích prvních lidí. V dřívějších dobách byl kříž znázorňován jako živý strom s mnoha větvemi, listím, květy a plody. Ty představovaly křesťanské ctnosti – moudrost, mírnost, statečnost, spravedlnost, víra, naděje, láska.

Úkolem dětí bude během postní doby do koruny stromu lepit zelené listy. Listy zde symbolizují život, který strom kříže přináší; život, který nám svou obětí daroval Ježíš. Co to pro nás znamená? Že pokud chcete následovat Ježíše a šířit dobro jako on, vždy to stojí nějaké úsilí, vždy pro to musíme něco udělat. Proto obzvlášť v postní době se zaměříme na to, abychom někomu udělali radost, někomu pomohli, něco udělali navíc apod.

Po každé nedělní mši svaté děti nalepí jeden lísteček a tím vlastně projeví snahu, že chtějí být lepšími. U stromu života budou připraveny kartičky s úkoly na další týden. Tentokrát do plnění úkolů může být zapojena celá rodina, protože na kartičce budou úkoly nejen pro děti, ale i dospělé.

Začínáme také při bohoslužbě 1. postní neděle 10. 3. 2019 v 9.30 hod.


Kontaktní osoby a realizace

Jihlava, farní kostel sv. Jakuba – Barbora Piáčková.
Malý Beranov, kostel Nejsv. Srdce Ježíšova – Vladislava Růžičková, Jitka Holcmanová.

(Námět: Diecézní katechetické centrum Brno, Foto: ilustrační)

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter