Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Postní snažení pro děti při nedělní liturgii

Publikováno: 3.3.2019 v 09:20

Snažení pro děti o nedělích postní doby bude ve farnosti probíhat opět díky některým maminkám. Jednak ve farním kostele sv. Jakuba při mši svaté v 10.30 a v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Malém Beranově při mši svaté v 9.30 hod.


Farní kostel sv. Jakuba

Postní snažení pro děti v našem farním kostele bude tentokrát s úkoly i pro dospělé. Námětem se staly podklady z brněnského katechetického centra.

V kostele sv. Jakuba bude připravená nástěnka se siluetou kříže a každý týden se u kříže objeví postava s popisem. Děti si budou domů z nedělní bohoslužby odnášet obrázek s úkolem pro daný týden. Zbylé kartičky budou ponechány na stolku vzadu u vývěsky k rozebrání. Vždy tam bude i úkol pro dospělé.

Na vybraných postavách, které se setkaly s Ježíšem v době jeho umučení a smrti na kříži, si všimneme toho, jakým způsobem Ježíši prokázaly lásku. Každou neděli postní doby si připomeneme jednu z postav. Kladné hodnoty, které vybraná postava reprezentuje, nám pak pomohou v následujícím postním týdnu k plnění postního předsevzetí.

Začínáme při bohoslužbě 1. postní neděle 10. 3. 2019 v 10.30 hod.


Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

V Malém Beranově vybraly maminky za námět „strom“ jako symbol kříže.

Strom života v ráji byl vždy dáván do souvislosti s Ježíšovým křížem, protože Kristus jako druhý Adam vykoupil svou obětí na kříži lidstvo a napravil hřích prvních lidí. V dřívějších dobách byl kříž znázorňován jako živý strom s mnoha větvemi, listím, květy a plody. Ty představovaly křesťanské ctnosti – moudrost, mírnost, statečnost, spravedlnost, víra, naděje, láska.

Úkolem dětí bude během postní doby do koruny stromu lepit zelené listy. Listy zde symbolizují život, který strom kříže přináší; život, který nám svou obětí daroval Ježíš. Co to pro nás znamená? Že pokud chcete následovat Ježíše a šířit dobro jako on, vždy to stojí nějaké úsilí, vždy pro to musíme něco udělat. Proto obzvlášť v postní době se zaměříme na to, abychom někomu udělali radost, někomu pomohli, něco udělali navíc apod.

Po každé nedělní mši svaté děti nalepí jeden lísteček a tím vlastně projeví snahu, že chtějí být lepšími. U stromu života budou připraveny kartičky s úkoly na další týden. Tentokrát do plnění úkolů může být zapojena celá rodina, protože na kartičce budou úkoly nejen pro děti, ale i dospělé.

Začínáme také při bohoslužbě 1. postní neděle 10. 3. 2019 v 9.30 hod.


Kontaktní osoby a realizace

Jihlava, farní kostel sv. Jakuba – Barbora Piáčková.
Malý Beranov, kostel Nejsv. Srdce Ježíšova – Vladislava Růžičková, Jitka Holcmanová.

(Námět: Diecézní katechetické centrum Brno, Foto: ilustrační)

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter