Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Týden po 8. neděli v mezidobí

Publikováno: 3.3.2019 v 09:20

Farní ohlášky pro týden po 8. neděli v mezidobí C
(od 3. do 10. 3. 2019)
a informace k postní době ve farnosti.

Liturgický kalendář
Ne  – 8. neděle v mezidobí C
Po  –
Út  –
St  – Popeleční středa
Čt  –
Pá  –
So  –
Ne  – 1. neděle postní C


Ve středu 6. 3. je Popeleční středa, kterou začíná postní doba. Mše svaté s udělováním popelce jsou ve farním kostele sv. Jakuba v 8:00 a v 18.00. Popeleční středa je dnem přísného postu – jedná se o půst zdrženlivosti masa, kterým je vázán každý křesťan starší 14 let a půst újmy, kterým jsou vázání všichni ve věku od 18 do 60 let. V době postní se nezdobí oltáře květinami, s výjimkou 4. postní neděle, slavností a svátků. Od Popeleční středy až do Bílé soboty včetně se v liturgii vynechává každé „Aleluja“.

Ve středu 6. 3. po ranní mši svaté pokračují v učebně vzdělávací přednášky.

V postní době nebývá obvyklá čtvrteční adorace. V kostelech se věřící mají možnost modlit společně křížovou cestu. V naší farnosti je možnost letos takto:
° kostel sv. Jana Křtitele – každou středu v 16.20 před večerní mší svatou (mimo Popeleční),
° kostel sv. Ignáce – každý čtvrtek v 17.30 před večerní mší svatou,
° farní kostel sv. Jakuba – každý pátek v 17.30 před večerní mší svatou,
° kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – každou neděli v 14.00.
Na Velký pátek 19. 4. bude křížová cesta v 8.00 ve farním kostele sv. Jakuba vedená kněžími.

Příležitost k svátosti smíření před Velikonocemi je po celou dobu postní až do středy Svatého týdne včetně ráno i večer obvykle půl hodiny před každou bohoslužbou během týdne. V neděli jen dle příchodu (příjezdu) kněze.

Postní snažení pro děti bude o nedělích postní doby jako obvykle ve farnosti probíhat opět díky některým maminkám. Ve farním v kostele sv. Jakuba (při mši svaté v 10.30) a v kostele Nejsv. Srdce Ježíšova v Malém Beranově (při mši svaté v 9.30). Blíže o první postní neděli v kostelech.

V postní době bude příležitost k duchovní obnově pro farnost před Velikonocemi. Letos v sobotu před 3. postní nedělí 23. 3. od 14.00 ve farním sálu u sv. Jakuba. Pozvání k nám přijal P. ThLic. Mgr. et Mgr. Cyril Tomáš Matějec, PhD., O.Praem. ze Strahovského kláštera. Působí jako odborný asistent na katedře církevních dějin a literární historie KTF UK v Praze.

Při odchodu z kostela si můžete vzít brožurky „Malý průvodce postní dobou“. Jsou k dispozici do rozebrání. Příspěvek na jejich pořízení vložte do příští nedělní sbírky nebo do kasiček. Průvodce bude na začátku postní doby i ke stažení (obvyklou cestou) do mobilních zařízení s operačním systémem Android.


Přejeme všem požehnanou neděli a celý týden.
Další informace na stránkách farnosti a na vývěskách.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter