Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Týden po 8. neděli v mezidobí

Publikováno: 3.3.2019 v 09:20

Farní ohlášky pro týden po 8. neděli v mezidobí C
(od 3. do 10. 3. 2019)
a informace k postní době ve farnosti.

Liturgický kalendář
Ne  – 8. neděle v mezidobí C
Po  –
Út  –
St  – Popeleční středa
Čt  –
Pá  –
So  –
Ne  – 1. neděle postní C


Ve středu 6. 3. je Popeleční středa, kterou začíná postní doba. Mše svaté s udělováním popelce jsou ve farním kostele sv. Jakuba v 8:00 a v 18.00. Popeleční středa je dnem přísného postu – jedná se o půst zdrženlivosti masa, kterým je vázán každý křesťan starší 14 let a půst újmy, kterým jsou vázání všichni ve věku od 18 do 60 let. V době postní se nezdobí oltáře květinami, s výjimkou 4. postní neděle, slavností a svátků. Od Popeleční středy až do Bílé soboty včetně se v liturgii vynechává každé „Aleluja“.

Ve středu 6. 3. po ranní mši svaté pokračují v učebně vzdělávací přednášky.

V postní době nebývá obvyklá čtvrteční adorace. V kostelech se věřící mají možnost modlit společně křížovou cestu. V naší farnosti je možnost letos takto:
° kostel sv. Jana Křtitele – každou středu v 16.20 před večerní mší svatou (mimo Popeleční),
° kostel sv. Ignáce – každý čtvrtek v 17.30 před večerní mší svatou,
° farní kostel sv. Jakuba – každý pátek v 17.30 před večerní mší svatou,
° kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – každou neděli v 14.00.
Na Velký pátek 19. 4. bude křížová cesta v 8.00 ve farním kostele sv. Jakuba vedená kněžími.

Příležitost k svátosti smíření před Velikonocemi je po celou dobu postní až do středy Svatého týdne včetně ráno i večer obvykle půl hodiny před každou bohoslužbou během týdne. V neděli jen dle příchodu (příjezdu) kněze.

Postní snažení pro děti bude o nedělích postní doby jako obvykle ve farnosti probíhat opět díky některým maminkám. Ve farním v kostele sv. Jakuba (při mši svaté v 10.30) a v kostele Nejsv. Srdce Ježíšova v Malém Beranově (při mši svaté v 9.30). Blíže o první postní neděli v kostelech.

V postní době bude příležitost k duchovní obnově pro farnost před Velikonocemi. Letos v sobotu před 3. postní nedělí 23. 3. od 14.00 ve farním sálu u sv. Jakuba. Pozvání k nám přijal P. ThLic. Mgr. et Mgr. Cyril Tomáš Matějec, PhD., O.Praem. ze Strahovského kláštera. Působí jako odborný asistent na katedře církevních dějin a literární historie KTF UK v Praze.

Při odchodu z kostela si můžete vzít brožurky „Malý průvodce postní dobou“. Jsou k dispozici do rozebrání. Příspěvek na jejich pořízení vložte do příští nedělní sbírky nebo do kasiček. Průvodce bude na začátku postní doby i ke stažení (obvyklou cestou) do mobilních zařízení s operačním systémem Android.


Přejeme všem požehnanou neděli a celý týden.
Další informace na stránkách farnosti a na vývěskách.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter