Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Střecha kostela sv. Jakuba získala vavřín vítěze

Publikováno: 3.3.2019 v 09:20

Realizace střechy našeho kostela sv. Jakuba získala 1. místo v kategorii “Historické stavby“ v soutěži TONDACH PÁLENÁ STŘECHA 2018.


Do 14. ročníku soutěže bylo nominováno celkem 230 střech ve třech kategoriích. V kategorii “Rodinné domy“ se soutěže zúčastnilo 176 střech, v kategorii “Veřejné prospěšné stavby“ 23 střech a v kategorii “Historické stavby“ 31 střech.

Do poslední zmíněné kategorie bylo možné přihlásit historické památkově chráněné i nechráněné objekty (např. zámky, kostely, fary, hrady atd.) které jsou pokryty krytinou Tondach. Soutěže se zúčastnili pokrývači a pokrývačské firmy, které pracují s pálenou střešní krytinou uvedené značky na území České republiky. Jednotlivé realizace pak přihlašovaly provádějící firmy, v našem případě BÁČA, Polička s.r.o.


Realizace střechy kostela sv. Jakuba Většího získala 1. místo v kategorii “Historické stavby“.


Ceny za umístění ve všech kategoriích byly slavnostně předány 7. března 2019 ve Valči. Za vítězné realizace byly vybrány střechy, které byly z hlediska funkčnosti, vzhledu a propracování detailů posouzeny odbornou porotou jako nejlepší. Např. v předešlém ročníku soutěže zvítězila ve stejné kategorii rekonstrukce zastřešení Schönkirchovského paláce v Praze – Nové Město.

(Zdroj: BÁČA, Polička s.r.o.; Na střeše I/2019 – čtvrtletník pro pokrývače, klempíře a tesaře)

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter