Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Velikonoce 2019

Publikováno: 14.4.2019 v 22:17

Velikonoční bohoslužby a další informace.

FARNOST VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, kostel sv. Vavřince

Květná neděle 14. 4. v 11.00
Zelený čtvrtek 18. 4. Mše svatá na památku Večeře Páně18.00
Velký pátek 19. 4. Obřady na památku umučení Páně18.00
Bílá sobota 20. 4. Velikonoční vigilie Zmrtvýchvstání Páně ve 20.30
Velikonoční neděle 21. 4. v 11.00
Velikonoční pondělí 22. 4. -

Další informace na stránkách farnosti Vyskytná nad Jihlavou ZDE a u administrátora farnosti.


FARNOST RANČÍŘOV U JIHLAVY, kostel sv. Petra a Pavla

Květná neděle 14. 4. v 11.00
Zelený čtvrtek 18. 4. Mše svatá na památku Večeře Páně18.00
Velký pátek 19. 4. Obřady na památku umučení Páně17.00
Bílá sobota 20. 4. Velikonoční vigilie Zmrtvýchvstání Páně ve 20.30
Velikonoční neděle 21. 4. v 11.00
Velikonoční pondělí 22. 4. -

Další informace u administrátora farnosti.


Další informace z farnosti u kostela sv. Jakuba v Jihlavě

Svátost smíření

Příležitost k svátosti smíření před Velikonocemi je v naší farnosti jako během roku i po celou dobu postní každý den přibližně půl hodiny před bohoslužbami ráno i večer, až do středy Svatého týdne 17. 4. včetně. V neděli, kdy je bohoslužeb více, pak jen dle příchodu (příjezdu) kněze. Na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a Velikonoční neděli se nezpovídá. Nenechávejte si svátost smíření na poslední chvíli.


Ministrantské schůzky k velikonoční liturgii

Krátké ministrantské schůzky k liturgii Svatého týdne budou jako obvykle ve farním kostele – na Zelený čtvrtek 18. 4. v 14.00, na Velký pátek 19. 4. v 9.00 (po Křížové cestě) a na Bílou sobotu 20. 4. v 10.00 s katechu­meny. Zveme ministranty ze všech kostelů farnosti a všechny akolyty. Sraz je v sakristii farního kostela sv. Jakuba.


Květná (pašijová) neděle 14. 4.

Bohoslužby v kostelech svatojakubské farnosti slavíme dle obvyklého nedělního pořadu. Večerní bohoslužba není. Od 16.00 v areálu řeholního domu a fary bude probíhat tradiční velikonoční vyrábění, ke kterému jste zváni.


Zelený čtvrtek 18. 4.

Dopoledne se v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla v 9.00 koná mše svatá se svěcením olejů (Missa chrismatis) s diecézním biskupem Vojtěchem.

Liturgii hlavních dnů Svatého týdne a Velikonoční vigilii slavíme jako farnost společně ve svém farním kostele. Mši svatou na památku Večeře Páně slavíme v kostele sv. Jakuba v 18.00. Součástí liturgie je obřad mytí nohou apoštolům. Bezprostředně po bohoslužbě následuje adorace v kapli Panny Marie Bolestné, kde bývá „Getsemanská zahrada“; ukončení ve 20.30 hod.


Velký pátek 19. 4.

Den, kdy Ježíš Kristus zemřel za spásu celého světa. Den přísného postu. Liturgii slavíme ve farním kostele. V 8:00 je modlitba Křížové cesty a v 15:00 pak Obřady na památku umučení Páně. V tento den se neslaví mše svatá.


Bílá sobota a Velikonoční vigilie 20. 4.

Na Bílou sobotu odpoledne je možnost tiché adorace u „Božího hrobu“ v kapli Panny Marie Bolestné od 16.00 do 19.30.

První a nejkrásnější bohoslužbu slavnosti Zmrtvýchvstání Páně – Velikonoční vigilii – slavíme v 20.00 opět společně v kostele sv. Jakuba. Liturgie začíná venku před kostelem. Během liturgie této noci se na mnoha místech uděluje křest a biřmování katechumenům.


Velikonoční neděle 21. 4.

Další bohoslužby slavnosti Zmrtvýchvstání Páně slavíme v kostelech svatojakubské farnosti ve dne dle obvyklého nedělního pořadu. Večerní bohoslužba není.


Velikonoční pondělí 22. 4.

Bohoslužby v pondělí velikonočního oktávu se konají v 8.00 a v 18.00 v kostele sv. Jakuba a v 9.30 v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.


Další bohoslužby katolické církve

V Jihlavě se konají u bratří minoritů v sousední farnosti u kostela Matky Boží.
V okolí pak v dalších katolických farnostech, informovat se můžete obvykle na stránkách příslušných farností.
Velikonoční liturgie ve východním ritu se koná také v jihlavské řeckokatolické farnosti.(Změna vyhrazena. Aktualizováno dle potřeby.)

Autor: P. Petr

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter