Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Poutě v kostelech svatojakubské farnosti v roce 2019

Publikováno: 10.5.2019 v 09:25

Přehled slavení patrocinia kostelů v naší farnosti v letošním roce 2019. Řazeno chronologicky dle slavení během roku.Patrocinium kostela sv. Jana Křtitele (Jihlava, Jánský kopec)

23. červen 2019 (neděle) v 9.30 hod.

Poutní mše svatá je letos slavena v neděli před slavnosti Narození sv. Jana Křtitele. Koná se také v rámci programu jihlavského havířského průvodu.

(V kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova je v uvedenou neděli mše svatá v 8.00 hod. Mše svatá v 10.30 ve farním kostele sv. Jakuba mimořádně není.)


Patrocinium kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Malý Beranov)

28. červen 2019 (pátek) v 18.00 hod.

Poutní mše svatá je slavena v den slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

(Večerní mše svatá ve farním kostele sv. Jakuba v uvedený pátek není. Dle místních zvyklostí je v Malém Beranově mše svatá rovněž v neděli po slavnosti, 30. června v 9:30 hod.)


SLAVNOST PATRONA FARNOSTI

Patrocinium farního kostela sv. Jakuba Většího (Jihlava, Jakubské náměstí)

25. červenec 2019 (čtvrtek) v 18:00 hod.

Poutní mše svatá je slavena v den svátku apoštola sv. Jakuba Většího. Slavnostní bohoslužbu bude celebrovat ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček, PhD., O.Praem., opat strahovský, vikář generálního opata pro česko-slovenskou cirkárii řádu a spolubratři premonstrátské komunity.
Po mši svaté jste srdečně zváni do areálu řeholního domu a fary, kde bude pokračovat setkání a malé společné „agapé“.

(Obvyklá ranní mše svatá ve farním kostele sv. Jakuba v uvedený čtvrtek není.)


Patrocinium kostela sv. Ignáce z Loyoly (Jihlava, Masarykovo náměstí)

31. červenec 2019 (středa) v 17.00 hod.

Poutní mše svatá je slavena v den památky sv. Ignáce z Loyoly.

Obvyklá ranní mše svatá ve farním kostele sv. Jakuba v uvedenou středu není.


Patrocinium kaple Panny Marie Bolestné (Jihlava, Jakubské náměstí)

15. září 2019 (neděle) v 10.30 hod.

Poutní mše svatá je slavena v den památky Panny Marie Bolestné.

(V ostatních kostelech ve farnosti jsou v tuto neděli mše svaté dle obvyklého nedělního rozpisu.)
Změna vyhrazena.

Autor: OPraem Jihlava

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter