Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Týden po 2. neděli velikonoční

Publikováno: 24.4.2019 v 11:18

Farní ohlášky pro týden po 2. neděli velikonoční C – Božího milosrdenství
(od 28. 4. do 5. 5. 2019)

Liturgický kalendář
Ne  – 2. neděle velikonoční C – Božího milosrdenství
Po  – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny, učitelky Církve, patronky Evropy
Út  –
St  –
Čt  – Památka sv. Atanáše, biskupa, učitele Církve
Pá  – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
So  –
Ne  – 3. neděle velikonoční C


Prosíme rodiče a děti o odevzdání papírových kasiček „Postní almužny“ do příští neděle 5. 5.

V květnu je zvykem, že se věřící v naší farnosti modlí Májové pobožnosti – o nedělích v 16.00 ve Zborné u Jihlavy (příští neděli 5. 5. bude v kapli sv. Floriana v 16.00 poutní mše svatá); v kostele sv. Ignáce ve čtvrtky v 17.45 přede mší svatou místo obvyklé adorace; v kostele sv. Jana Křtitele ve středy v 16.35 přede mší svatou. Během celého roku také bývají pondělní ranní mše svaté v kapli Panny Marie Bolestné.

Příští neděli 5. 5. je ve farnosti Rančířov v 11.00 poutní mše svatá v Čížově (v Rančířově mše svatá není).

Slavnost prvního svatého přijímání dětí bude v naší farnosti letos v neděli 2. 6. při mši svaté v 10.30 ve farním kostele sv. Jakuba. Pamatujme na děti a jejich rodiny v modlitbě! Bližší informace u P. Hyacinta.

Přehled slavení patrocinia kostelů v naší farnosti – poutní bohoslužby v letošním roce 2019:
Bližší informace najdete na stránkách farnosti a na vývěskách kostelů

  • Kostel sv. Jana Křtitele – neděle 23. června
  • Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně – pátek 28. června
  • Farní kostel sv. Jakuba Většího – čtvrtek 25. července – SLAVNOST PATRONA FARNOSTI
  • Kostel sv. Ignáce z Loyoly – středa 31. července
  • Kaple Panny Marie Bolestné – neděle 15. září


Přejeme všem požehnanou neděli a radostné Velikonoce!
Další informace na stránkách farnosti a na vývěskách.

Autor: P. Petr

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter