Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Svatý Norbert - 6. 6. 2019

Publikováno: 1.6.2019 v 14:49

Ve čtvrtek 6. června 2019 si v liturgickém kalendáři církve připomínáme zakladatele řádu premonstrátů a arcibiskupa v Magdeburku, sv. Norberta z Xanten. V naší farnosti při mši svaté slavené v 8.00 ve farním kostele sv. Jakuba (večerní bohoslužba není). V Praze na Strahově je v tento den slavnost, mši svatou v 18.00 celebruje arcibiskup pražský a primas český.

Řád premonstrátských řeholních kanovníků byl založen Norbertem z Xanten (cca1080 – 1134) o Vánocích roku 1121 v údolí Prémontré v dnešní Francii (odtud název premonstráti). Z roku 1124 se nám dochovalo první úřední schválení řádu od kardinálů Petra a Řehoře, legátů papeže Kalixta II. Konečné potvrzení tohoto schválení se Norbertovi dostalo od papeže Honoria II. v roce 1126. Premonstrát­ští řeholní kanovníci ve světě působí bez přerušení již přibližně 890 let.

Do českých zemí premonstráti přicházejí poměrně brzy po založení řádu. Klášter Strahov byl založen 9 let po Norbertově smrti a klášter Želiv 15 let. Oba kláštery byly založeny z opatství Steinfeld v Porýní.

Do Jihlavy premonstráti přinesli kromě spirituality mnohé prvky kulturní i architektonické. Jsou přítomni v naší farnosti od jejího vzniku v 13. století. Nejdříve to byli premonstráti želivští a později, od roku 1591 dodnes, jsou to premonstráti strahovští.

O životě sv. Norberta si můžete přečíst více ZDE.

Ostatky sv. Norberta jsou od roku 1627 ve Strahovském klášteře v Praze, v sarkofágu nad oltářem kaple sv. Norberta v opatské bazilice Nanebevzetí Panny Marie, kde se každoročně v den slavnosti také konají bohoslužby.

Svatý Norbert je jedním z českých zemských patronů a je vzýván jako pomocník pro dobrý porod.


V naší farnosti je v tento den mše svatá ze slavnosti v 8.00 v kostele sv. Jakuba.

Ve Strahovském premonstrátském klášteře v Praze je večerní mše svatá v 18.00, kterou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie bude celebrovat arcibiskup pražský a primas český J.Em. Dominik kardinál Duka, O.P.Autor: OPraem Jihlava

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter