Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Vitríny expozice pro severní věž kostela sv. Jakuba - červen 2019

Publikováno: 6.6.2019 v 14:02

V severní věži farního kostela pokračují další přípravné práce před plánovaným otevřením v příštím roce.


Do několika míst severní věže kostela, v úrovni vstupu do mezivěží a do dvou z dalších výše položených podlaží, jsou v průběhu června instalovány vitríny pro připravovanou ukázku zajímavých předmětů a souvislostí spojených jak s generální opravou krovu a střechy kostela, tak s historií i liturgií místa.

Instalované vitríny jsou vyrobeny na míru, jsou rozličných velikostí dle místa umístění, prosklené a uzamykatelné. Materiálem je modřín. Vznikaly postupně v průběhu první poloviny roku mimo kostel v truhlářské dílně, dle požadavků zadavatele.

Nyní jsou postupně a v rozloženém stavu dopravovány na určené místa a následně kompletovány. Vlastní expozice vystavěných předmětů bude pak realizována v další etapě v druhé polovině roku 2019.

Dle požadavků investora dílo realizuje truhlářská dílna Petr Žák, Jihlava.


Náklady včetně DPH ve výši cca 87.000,– Kč jsou pokryty v plné výši z vlastních prostředků.


Informace k obnově objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.
Autor: P. Petr

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter