Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Proběhla měření u zvonu v jižní věži kostela sv. Jakuba - červen 2019

Publikováno: 5.6.2019 v 15:11

Ve středu 5. června 2019 probíhala u zvonu Zuzana v jižní věži kostela sv. Jakuba další činnost související s přípravou projektu celkové opravy zvonové stolice, který má být dokončen v listopadu letošního roku.


Na základě žádosti vlastníka kostela sv. Jakuba, Královské kanonie premonstrátů na Strahově, vypracovala v únoru 2018 projekční kancelář Ing. Vít Mlázovský, Praha odborný „Posudek zvonové stolice a statických poruch zdiva jižní věže“ včetně navrhovaných opatření.

Více informací najdete ve zprávě z 3. 4. 2018 zde: Proč utichl třetí největší zvon v ČR, zvon kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě.

Následně byla vlastníkem kostela uzavřena smlouva se stejnou projekční kanceláří na vyhotovení kompletní projektové dokumentace „Oprava zvonové stolice jižní věže, trámového stropu a historického heveru kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě“.

Více informací najdete ve zprávě z 3. 2. 2019 zde: Informace k přípravným činnostem před opravou zvonové stolice na kostele sv. Jakuba.

Jedná se o náročný projekt, který je daný rozsahem a nezbytnými přípravnými úkony, např. digitální zaměření stolice, stěn zvonového patra a obrysu věže a báně; podrobný průzkum stolice, doprovodných trámových konstrukcí a zdiva; dendrologický průzkum stolice, štenýře a heveru; podrobný statický výpočet; posouzení vlivu zvonění na zdivo věže včetně měření vlnové frekvence věže.

Právě měření vlnové frekvence věže a zvonové stolice proběhlo 5. 6. 2019 za účasti zástupců Královské kanonie premonstrátů na Strahově, místního faráře, hlavního projektanta, pracovníků odborné firmy, kampanologa a zvoníka. Přítomni byli i pracovníci Muzea Vysočiny. Součástí těchto činností bylo také nutné krátkodobé opakované zvonění zvonem Zuzana v odpoledních hodinách uvedeného dne.

Všechny výše uvedené podklady budou sloužit při projektování vlastní opravy. Projektová dokumentace k opravě by měla být dokončena ještě v letošním roce (k 31. 10. 2019).

Vypracovaná projektová dokumentace bude pak nejdůležitějším podkladem k připravované generální opravě, která nás čeká v budoucnu a která bude s vynaložením značného objemu finančních prostředků, které lze v této chvíli ještě odhadovat obtížně. V každém případě je jasné, že vlastní oprava se bude pohybovat řádově v milionech Kč.

Toto úsilí (generální opravu) je možné podpořit na účtu Královské kanonie premonstrátů na Strahově formou účelového finančního daru. Potřebné informace obdržíte u faráře farnosti.


Informace k obnově objektů a areálů v rámci farnosti najdete v menu Péče o objekty.


Autor: P. Petr

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter