Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Týden po slavnosti Seslání Ducha Svatého

Publikováno: 8.6.2019 v 09:03

Farní ohlášky pro týden po slavnosti Seslání Ducha Svatého C
(od 9. do 16. 6. 2019)

Liturgický kalendář
Ne  – Slavnost Seslání Ducha Svatého C
Po  – Památka Panny Marie, Matky Církve
Út  – Památka sv. Barnabáše, apoštola
St  –
Čt  – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Pá  –
So  –
Ne  – Slavnost Nejsvětější Trojice C


Ve středu 12. 6. po ranní mši svaté je ve farní učebně poslední přednáška z dějin před prázdninami.

V sobotu 15. 6. po ranní mši svaté je ve farní učebně poslední setkání terciářů před prázdninami.

Příští neděli 16. 6. je ve farnosti Vyskytná nad Jihlavou v 11.00 poutní mše svatá na Rounku (tzn. ve Vyskytné nad Jihlavou mše svatá není).

Blíží se opět konec školního roku. Ke mši svaté určené zvláště pro děti s požehnáním pro prázdninový čas zveme děti, rodiče i staré rodiče, v úterý 18. 6. již v 17.00 (o hodinu dříve než obvykle) do farního kostela sv. Jakuba. Po skončení mše svaté bude pak v areálu řeholního domu a fary setkání s opékáním.

Za dva týdny, v neděli 23. 6., slavíme v naší farnosti v kostele sv. Jana Křtitele patrocinium kostela. Poutní mše svatá je v 9.30 hod. (V neděli 23. 6. bude v Malém Beranově mše svatá v 8.00 a mše svatá ve farním kostele sv. Jakuba v 10.30 nebude).


Přejeme všem požehnanou neděli a celý týden.
Další informace na stránkách farnosti a na vývěskách.

Autor: P. Petr

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter