Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Týden po slavnosti Nejsvětější Trojice

Publikováno: 15.6.2019 v 22:41

Farní ohlášky pro týden po slavnosti Nejsvětější Trojice C
(od 16. do 23. 6. 2019)

Liturgický kalendář
Ne  – Slavnost Nejsvětější Trojice C
Po  –
Út  –
St  – Památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa
Čt  – Slavnost Těla a Krve Páně
Pá  – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
So  –
Ne  – 12. neděle v mezidobí C


V tomto týdnu od 17. do 22. 6. v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova proběhne chemická sanace objektu (plynování) proti dřevokazným škůdcům. Kostel bude v uvedeném termínu uzavřen.

V úterý 18. 6. v 17.00 bude v kostele sv. Jakuba mše svatá zvláště pro děti s požehnáním na prázdniny. Zveme děti, rodiče i staré rodiče. Po mši svaté bude v areálu řeholního domu a fary setkání s opékáním.

Ve čtvrtek 20. 6. je slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá ranní v 8.00 je v kostele sv. Jakuba s eucharistickým požehnáním. Mše svatá večerní je v 17.00 v kostele Matky Boží s eucharistickým průvodem.

Příští neděli 23. 6. slavíme v naší farnosti v kostele sv. Jana Křtitele patrocinium kostela. Poutní mše svatá je v 9.30 jako součást jihlavských havířských slavností. (Příští neděli 23. 6. bude tedy v Malém Beranově mše svatá v 8.00 a mše svatá v kostele sv. Jakuba v 10.30 příští neděli není).

Příští neděli 23. 6. se také koná v kostele Matky Boží v 10.00 primiční mše svatá P. Bc. Petra Macháčka, OFMConv. Protože novokněz pochází z farnosti Vyskytná nad Jihlavou, mše svatá ve Vyskytné příští neděli 23. 6. není. S přijetím novokněžského požehnání jsou za obvyklých podmínek spojeny plnomocné odpustky.

V neděli 23. 6. je při všech bohoslužbách celodiecézní sbírka na bohoslovce.

V pátek 28. 6. budeme slavit v naší farnosti v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova patrocinium kostela. Poutní mše svatá bude v pátek v 18.00 a rovněž v neděli 30. 6. v 9.30 s odpo­ledními litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu s požehnáním ve 14.30 hod. (V kostele sv. Jakuba večerní mše v pátek 28. 6. není).


31. červenci 2019 bude uvolněn z funkce kaplana naší farnosti P. Hyacint Pavel Kuchta, O.Praem. Od 1. srpna 2019 odchází z brněnské diecéze na nové působiště na poutní místo Svatý Kopeček u Olomouce. Děkujeme mu za obětavou službu v naší farnosti po dobu 2 let!
Do naší farnosti na jeho místo zatím nenastoupí nikdo.
Pro ty, kdo by se chtěli rozloučit s P. Hyacintem, bude příležitost o poutní slavnosti sv. apoštola Jakuba, hlavního patrona farnosti – ve čtvrtek 25. července 2019.


Přejeme všem požehnanou neděli a celý týden.
Další informace na stránkách farnosti a na vývěskách.

Autor: P. Petr

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter